Indexitem bewerken

Hiermee kunt u het geselecteerde indexitem wijzigen. Klik voor of in het indexitem en kies vervolgens deze opdracht.

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Referentie - Index ingave...

Open het contextmenu en kies Indexitem


Selectie

Hiermee kunt u het geselecteerde indexitem wijzigen.

Index

Toont het type index waartoe het geselecteerde item behoort. U kunt het indextype van een indexitem niet veranderen in dit dialoogvenster. U moet het indexitem eerst uit het document verwijderen en het vervolgens opnieuw als een ander indextype invoegen.

Item

Wijzig het indexitem indien nodig. Wanneer u het indexitem wijzigt, verschijnt de nieuwe tekst alleen in de index en niet bij het anker voor het indexitem in het document. Zo kunt u een index met opmerkingen als "Grondbeginselen, zie ook Algemeen" invoeren.

1e sleutel

Typ de naam van het indexitem op het eerste niveau of selecteer een naam in de lijst om een index met meerdere niveaus te maken. Het huidige indexitem wordt onder deze naam toegevoegd.

2e sleutel

Typ de naam van het indexitem op het tweede niveau of selecteer een naam in de lijst. Het huidige indexitem wordt onder deze naam toegevoegd.

Niveau

Wijzigt het overzichtsniveau van een tabel of inhoudsitem.

Fonetisch lezen

Voer de fonetische leeswijze voor het overeenkomstige item in. Als een Japanse Kanji bijvoorbeeld op meer dan een manier uitgesproken kan worden, voert u de juiste uitspraak als een Katakana-woord in. Het Kanji-woord wordt dan volgens het item voor fonetisch lezen gesorteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als ondersteuning voor Aziatische talen wordt ondersteund.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde item uit de index. De itemtekst in het document wordt niet verwijderd.

Eindpijl naar links

Springt naar het eerste indexitem van hetzelfde type in het document.

Pictogram

Eindpijl naar links

Eindpijl naar rechts

Springt naar het laatste indexitem van hetzelfde type in het document.

Pictogram

Eindpijl naar rechts

Pijl naar links

Springt naar het vorige indexitem van hetzelfde type in het document.

Pictogram

Pijl naar links

Pijl naar rechts

Springt naar het volgende indexitem van hetzelfde type in het document.

Pictogram

Pijl naar rechts

Tippictogram

U kunt snel naar indexitems springen met behulp van de werkbalk Navigatie.