Werkbalk Werktuigen

De werkbalk Werktuigen bevat de meest gebruikte functies.

Inzoomen

Vergroot de weergavefactor van formules met 25%. De huidige zoomfactor wordt op de statusbalk weergegeven. U kunt de schaal ook veranderen in het contextmenu van de statusbalk. Het contextmenu van de werkruimte bevat ook zoomopties.

Pictogram

Inzoomen

Uitzoomen

Verkleint de weergavefactor van formules met 25%. De huidige zoomfactor wordt op de statusbalk weergegeven. U kunt de weergavefactor ook veranderen in het contextmenu van de statusbalk. Het contextmenu van de werkruimte bevat ook zoomopties.

Pictogram

Uitzoomen

100%

Geeft het document in de werkelijk grootte weer.

Pictogram

Zoom 100%

Alles weergeven

Toont de gehele formule op maximale grootte zodat alle elementen zijn inbegrepen. De formule wordt verkleind of vergroot zodat alle formule-elementen in het werkgebied kunnen worden weergegeven. De huidige zoomfactor wordt in de statusbalk weergegeven. Een selectie van beschikbare zoomfactoren is toegankelijk via het contextmenu. Het contextmenu in het werkgebied bevat ook zoom-opties. De naam van het pictogram is "Alles tonen", de naam van de opdracht in het contextmenu is "Alles weergeven". De zoom opdrachten en de pictogrammen zijn slechts beschikbaar in Math documenten, niet voor ingebedde Math objecten.

Pictogram

Alles weergeven

Bijwerken

Deze opdracht vernieuwt de formule in het documentvenster.

Wijzigingen in het venster Opdrachten worden automatisch ververst als Weergave automatisch vernieuwen wordt geactiveerd.

Pictogram

Bijwerken

Formulecursor

Gebruik dit pictogram op de werkbalk Werktuigen om de Formulecursor in of uit te schakelen. Het deel van de formule waar de cursor zich in het venster Opdrachten bevindt, wordt met een dunne rand gemarkeerd wanneer de formulecursor actief is.

Pictogram

Formulecursor

Symbolen

Opent het dialoogvenster Symbolen, waaruit u het teken kunt kiezen dat u in de formule wilt invoegen.

Pictogram

Symbolen