Venster

Via het menu Venster kunt u een nieuw venster openen en de lijst met geopende documenten zien.

Nieuw venster

Opent een nieuw venster dat de inhoud van het huidige venster weergeeft. U kunt nu verschillende delen van hetzelfde document tegelijkertijd bekijken.

Venster sluiten

Sluit het huidige venster. Kies Venster - Venster sluiten, of druk op +F4. In het afdrukvoorbeeld van LibreOffice Writer en Calc, kunt u het huidige venster sluiten door te klikken op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten.

Documentlijst

Toont de huidig geopende documenten. Selecteer de naam van een document in de lijst om naar dat document over te schakelen.