Overige symbolen

Geeft allerlei wiskundige tekensweer.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten en kies Overige

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Overige in de keuzelijst.


Symbolen in detail

Pictogram

Gedeeltelijk

Hiermee wordt het teken voor een partiële afgeleide ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: partial

Pictogram

Oneindig

Hiermee wordt het teken voor oneindig ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: infinity of infty

Pictogram

Nabla

Hiermee wordt het teken voor een Nabla-vector ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: nabla

Pictogram

Er bestaan

Hiermee wordt het teken voor een existentiële kwantor ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: exists

Pictogram

Er bestaan geen

Hiermee wordt het teken voor een existentiële kwantor ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: notexists

Pictogram

Voor alle

Hiermee wordt het teken voor een universele kwantificatie "Voor alle ... geldt" ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: forall

Pictogram

h Balk

Hiermee wordt het teken voor een h-streep ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: hbar

Pictogram

Lambda Balk

Hiermee wordt het teken voor een lambda-streep ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: lambdabar

Pictogram

Reële deel

Hiermee wordt het teken voor het reëele deel van een complex getal ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: re

Pictogram

Imaginaire deel

Hiermee wordt het teken voor het imaginaire deel van een complex getal ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: im

Pictogram

Weierstrass p

Via dit pictogram wordt een Weierstrass p-functieteken ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: wp

Pictogram

Pijl naar links

Via dit pictogram wordt een pijl naar links ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: leftarrow

Pictogram

Pijl naar rechts

Via dit pictogram wordt een pijl naar rechts ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: rightarrow

Pictogram

Pijl omhoog

Via dit pictogram wordt een pijl omhoog ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: uparrow

Pictogram

Pijl omlaag

Via dit pictogram wordt een pijl naar beneden ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: downarrow

Pictogram

Weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een weglatingsteken ingevoegd (drie lage horizontale puntjes). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotslow

Pictogram

Math-as weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een as-weglatingsteken ingevoegd (drie verticale gecentreerde horizontale puntjes). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotsaxis

Pictogram

Verticale weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een verticaal weglatingsteken ingevoegd (drie verticale puntjes). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotsvert

Pictogram

Opwaardse diagonale weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een weglatingsteken diagonaal omhoog ingevoegd (drie puntjes op de diagonaal van linksonder naar rechtsboven). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotsup of dotsdiag

Pictogram

Neerwaardse diagonale weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een weglatingsteken diagonaal omlaag ingevoegd (drie puntjes op de diagonaal van linkboven naar rechtsonder). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotsdown

U kunt een omgekeerde epsilon invoegen door backepsilon in het venster Opdrachten te typen.

Typ <?> in het venster Opdrachten om een tijdelijke aanduiding in uw formule in te voegen.