Verzamelingsbewerkingen

Wijs verschillende verzamelingsoperatoren toe aan de tekens in uw LibreOffice Math-formule. De individuele operatoren worden weergegeven in het onderste gedeelte van het paneel Elementen. Roep het context-menu in het venster Opdrachten op om een identieke lijst van de individuele functies te zien. Elke operator, die niet in het paneel Elementen kan worden gevonden, moet handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten. U kunt ook andere delen van de formule direct invoeren, zelfs als er al symbolen voor bestaan.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten en kies Verzamelingsbewerkingen

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Verzamelbewerkingen in de keuzelijst.


Na het selecteren van het item Verzamelingsbewerkingen in het paneel Elementen, worden relevante pictogrammen in het onderste deel van dit paneel weergegeven. Klik eenvoudigweg op een pictogram om de operator op te nemen in de formule, die in het venster Opdrachten bewerkt wordt.

De verzamelingsbewerkingen in detail:

Pictogram

element van

Gebruik het pictogram om de verzamelingsoperator element vanen twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. U kunt ook <?> in <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

niet element van

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator niet element van en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. U kunt ook <?> notin <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

omvat

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator bevat en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. U kunt ook <?> owns <?> of <?> ni <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

lege verzameling

Gebruik dit pictogram om een lege verzameling in te voegen. Voer emptyset in het venster Opdrachten in om een lege verzameling in uw document in te voegen.

Pictogram

doorsnede

Gebruik dit pictogram om twee tijdelijke aanduidingen en de verzamelingsoperator doorsnede van verzamelingen in te voegen. Hetzelfde gebeurt als u <?> intersection <?> in het venster Opdrachten invoert.

Pictogram

vereniging

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator vereniging en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. U kunt ook <?> union <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

verschilverzameling

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator verschilverzameling in te voegen. U kunt ook <?> setminus <?> of <?> bslash <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

deling

Gebruik dit pictogram om een schuine deelstreep voor een deling en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. Voer <?>slash<?> in het venster Opdrachten in, om hetzelfde resultaat te krijgen.

Pictogram

alef

Gebruik dit pictogram om een cardinaliteit in te voegen. U kunt hetzelfde resultaat krijgen door aleph in het venster Opdrachten in te voeren.

Pictogram

Deelverzameling

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator deelverzameling in te voegen. U kunt ook <?>subset<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

Deelverzameling of gelijk aan

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator deelverzameling of is gelijk aan en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. U kunt ook <?>subseteq<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

Omvat

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator omvat en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. U kunt ook <?>supset<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

Omvat of gelijk aan

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator omvat of gelijk aan en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. U kunt ook <?>supseteq<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

niet-deelverzameling

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator niet-deelverzameling en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. In plaats daarvan kunt u ook <?>nsubset<?> invoeren.

Pictogram

niet-deelverzameling of niet gelijk aan

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator niet-deelverzameling of gelijk aan en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. U kunt ook <?>nsubseteq<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

omvat niet

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator omvat niet en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. U kunt ook <?>nsupset<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

niet omvat of gelijk aan

Gebruik dit pictogram om de verzamelingsoperator omvat niet of niet gelijk aan en twee tijdelijke aanduidingen in te voegen. In plaats daarvan kunt u ook <?>nsupseteq<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

verzameling van natuurlijke getallen

Gebruik dit pictogram om een teken voor de verzameling van natuurlijke getallen in te voegen. In plaats daarvan kunt u setn in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

verzameling van gehele getallen

Gebruik dit pictogram om een teken voor de verzameling van gehele getallen in te voegen. U kunt dit ook doen door setz in het venster Opdrachten in te voeren.

Pictogram

verzameling van rationale getallen

Gebruik dit pictogram om een teken voor de verzameling van rationale getallen in te voegen. U kunt dit ook doen door setq in het venster Opdrachten in te voeren.

Pictogram

verzameling van reële getallen

Gebruik dit pictogram om een teken voor de verzameling van reële getallen in te voegen. In plaats daarvan kunt u setr in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

verzameling van complexe getallen

Gebruik dit pictogram om een teken voor de verzameling van complexe getallen in te voegen. U kunt ook setc in het venster Opdrachten invoeren.

Waarschuwingspictogram

Let er op dat u spaties (openingen) tussen de waarden en opdrachten zet bij het handmatig invoeren in het venster Opdrachten. Dit zorgt ervoor dat de juiste structuur wordt bereikt.