Relaties

U kunt uit verschillende relaties kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. De relatiefuncties worden in het onderste deel van het venster Elementen weergegeven. De lijst staat ook in het context-menu van het venster Opdrachten. Alle relaties die niet in het venster Elementen of in het contextmenu staan, kunnen handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten en kies Relaties

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Relaties in de keuzelijst.


Hieronder volgt een complete lijst van de relaties. Het symbool naast de naam van de relatie geeft aan dat deze bereikbaar is via het paneel Elementen (kies Beeld - Elementen) of via het context-menu van het venster Opdrachten.

Relaties:

Pictogram

is gelijk

Voegt een gelijkteken (=) en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?> = <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

niet gelijk

De opdracht of het pictogram neq voegt een niet-gelijkteken en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?> neq <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

identiek aan

Voegt een teken voor de identiek aan (congruente) relatie met twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?> equiv <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

is orthogonaal

Voegt een teken in voor een orthogonale (rechthoekige) relatie met twee tijdelijke aanduidingen. U kunt ook <?> ortho <?> in het venster Opdrachten typen.

Pictogram

gedeeld door

Voegt het gedeeld door-teken in. U kunt ook <?> divides <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

niet gedeeld door

Dit pictogram voegt een niet gedeeld door-teken in. U kunt ook <?>ndivides<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

kleiner dan

Voegt de relatie kleiner dan in. U kunt ook <?>lt<?> of <?> < <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

groter dan

Voegt de relatie groter dan in. U kunt ook <?> gt <?> of <?> > <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

bij benadering gelijk aan

Voegt de bij benadering gelijk en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?> approx <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

parallel naar

Voegt een parallel relatie en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>parallel<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

kleiner dan of gelijk aan (schuin)

Voegt een kleiner dan of gelijk aan relatie en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?> leslant <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

groter dan of gelijk aan (schuin)

Voegt een groter dan of gelijk aan relatie en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>geslant<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

vergelijkbaar met of gelijk aan

Voegt een vergelijkbaar of gelijk aan relatie en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>simeq<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

proportioneel naar

Voegt een proportioneel naar relatie en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?> prop <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

kleiner dan of gelijk aan

Voegt een kleiner dan of gelijk aan relatie en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?> le <?> of <?> <= <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

groter dan of gelijk aan

Voegt een groter dan of gelijk aan relatie en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?> ge <?> of <?> >= <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

vergelijkbaar met

Voegt een vergelijkbaar met relatie en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>sim<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

nader tot

Voegt een nader tot relatie en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?> toward <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

dubbele pijl naar links

Voegt de logische relatie dubbele pijl naar linksin. U kunt ook dlarrow in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

dubbele pijl naar links en rechts

Voegt de logische relatie dubbele pijl naar links en rechts in en twee tijdelijke aanduidingen. U kunt ook dlrarrow in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

dubbele pijl naar rechts

Voegt de logische relatie dubbele pijl naar rechts en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook drarrow in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

voorafgaand

Voegt de logische relatieprecedes met twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook prec in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

opvolgend

Voegt de logische relatie succeeds met twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook succ in het vensterOpdrachten invoeren.

Pictogram

niet voorafgaand

Voegt de logische relatie not precedes en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook nprec in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

niet opvolgend

Voegt de logische relatie not succeeds en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook nsucc in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

voorafgaand of gelijk aan

Voegt de logische relatie precedes or equal en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook preccurlyeq in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

opvolgend of gelijk aan

Voegt de logische relatie succeeds or equal en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook succcurlyeq in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

voorafgaand of gelijkwaardig

Voegt de logische relatie precedes or equivalent en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook precsim in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

opvolgend of gelijkwaardig

Voegt de logische relatie succeeds or equivalent en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook succsim in het venster Opdrachten invoeren.

Voer <?> gg <?> of >> in het venster Opdrachten in om de relatie veel groter dan en twee te vervangen aanduidingen in te voegen.

Voer ll of << in het venster Opdrachten in om de veel kleiner dan relatie in de formule in te voegen.

De is gedefinieerd als relatie en twee tijdelijke aanduidingen worden ingevoegd door <?>def<?> in te voeren.

Voegt het teken kopie als origineel en twee tijdelijke aanduidingen in door <?> transl <?> in het venster Opdrachten in te voeren.

De opdracht <?>transr<?> voegt het teken origineel als kopie en twee tijdelijke aanduidingen in.

Waarschuwingspictogram

Bij het handmatig invoeren van informatie in het venster Opdrachten dient u er op te letten dat een aantal operatoren spaties tussen de elementen vereisen voor de juiste structuur. Dit is vooral van belang als u waarden gebruikt in plaats van tijdelijke aanduidingen. Voer bijvoorbeeld voor de relatie "veel groter dan" 10 gg 1 of a gg b in.