Unaire/Binaire operatoren

U kunt uit verschillende unaire en binaire operatoren kiezen om uw LibreOffice Math-formule op te bouwen Unair verwijst naar operatoren die effect hebben op één tijdelijke aanduiding. Binair verwijst naar operatoren die effect hebben op twee tijdelijke aanduidingen. In het onderste gedeelte van het paneel Elementen worden de individuele operatoren weergegeven. Het contextmenu van het venster Opdrachten bevat ook een lijst van deze operatoren, evenals aanvullende operatoren Als u een operator nodig hebt die niet in het paneel Elementen staat, gebruikt u het contextmenu of typt u de operator direct in het venster Opdrachten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten - kies Unaire/Binaire operatoren

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Unary/Binary Operatoren in de keuzelijst.


Hieronder volgt een complete lijst van de unaire en binaire operatoren. Het symbool naast de operator geeft aan dat die bereikbaar is via het paneel Elementen (kies Beeld - Elementen) of via het contextmenu van het venster Opdrachten.

Unaire en binaire operatoren

Pictogram

Plusteken

Voegt een plusteken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook + <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

Minteken

Voegt een minteken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook -<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

Plusminusteken

Voegt een plusminusteken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook +-<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

Minusplusteken

Voegt een minusplusteken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook -+<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

optelling (plus)

Voegt een plusteken en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>+<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

vermenigvuldiging (dot)

Voegt een punt-operator en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>cdot<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

vermenigvuldiging (x)

Voegt een 'x' vermenigvuldigingsteken en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>times<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

vermenigvuldiging (*)

Voegt een *-vermenigvuldigingsteken en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>*<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

aftrekking

Voegt een minteken en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>-<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

deling (breuk)

Voegt een breukstreep en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>over<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

deling

Voegt een deelteken en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>div<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

deling (/)

Voegt een '/'-deelteken en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>/<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

Booleaans NIET

Voegt een Booleaans NIET en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook neg<?> in het venster Opdracht invoeren.

Pictogram

Booleaans EN

Voegt een Booleaans EN en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook <?>and<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

Booleaans OF

Voegt een Booleaans OF in met twee tijdelijke aanduidingen. U kunt ook <?>or<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram

samenvoeging

Voegt een samenvoegingsteken en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook circ in het venster Opdrachten invoeren.

U kunt ook gebruikergedefinieerde unaire operatoren invoegen door uoper in het venster Opdrachten in te voeren, gevolgd door de syntaxis voor het teken. Deze functie is handig voor het invoegen van speciale tekens in een formule. De opdracht uoper %theta x geeft bijvoorbeeld een kleine Griekse letter theta (een component van deLibreOffice Math-tekenset). U kunt ook tekens invoegen die niet voorkomen in de LibreOffice-tekenset door Extra - Symbolen - Catalogus - Bewerken te kiezen.

U kunt ook gebruikergedefinieerde binaire operatoren invoegen door boper in het venster Opdrachten in te voeren. De opdracht y boper %theta xgeeft bijvoorbeeld een kleine Griekse letter theta, voorafgegaan door een y en gevolgd door een x. U kunt ook tekens invoegen die niet voorkomen in de LibreOffice-tekenset door Extra - Symbolen - Catalogus - Bewerken te kiezen.

Wanneer u <?>oplus<?> in het venster Opdrachten typt, voegt u een omcirkeld plusteken in uw document in.

Voer <?>ominus<?> in het venster Opdrachten in om een omcirkeld minteken in te voegen.

Voer <?>odot<?> in het venster Opdrachten in om een omcirkeld punt in de formule in te voegen.

Voer <?>odivide<?> in het venster Opdrachten in om een omcirkelde schuine streep in de formule in te voegen.

Wanneer u a wideslash b in het venster Opdrachten typt, krijgt u twee tekens met een schuine streep (van linksonder naar rechtsboven) er tussen. De tekens zijn zo ingesteld dat alles links van de streep boven staat en alles aan de rechterkant onder. Deze opdracht is ook beschikbaar in het contextmenu van het venster Opdrachten.

Wanneer u a widebslash b in het venster Opdrachten typt, krijgt u twee tekens met een schuine streep (van linksboven naar rechtsonder) er tussen. De tekens zijn zo ingesteld dat alles links van de streep onder staat en alles aan de rechterkant staat boven. Deze opdracht is ook beschikbaar in het contextmenu van het venster Opdrachten.

Wanneer u sub of sup in het venster Opdrachten typt, voegt u index- en machtgetallen toe aan de tekens in uw formule. Bijvoorbeeld a sub 2.

Tippictogram

Als u een dubbelepunt ':' als deelteken wilt gebruiken, kiest u Extra - Symbolen - Catalogus of klikt u op het pictogram Catalogus op de werkbalk Werktuigen. Klik op de knop Bewerken in het opgeroepen dialoogvenster en selecteer dan de symbolenset Speciaal. Voer een duidelijke naam in naast Symbool, bijvoorbeeld “deling”, en klik daarna op de dubbelepunt in de symbolenset. Klik op Toevoegen en dan op OK. Klik op OK om ook het dialoogvenster Symbolen te sluiten. U kunt nu het nieuwe symbool gebruiken, in dit geval de dubbelepunt, door de naam in te voeren in het venster Opdrachten, bijvoorbeeld a %deling b = c.


Waarschuwingspictogram

Bij het handmatig invoeren van informatie in het venster Opdrachten dient u er op te letten dat een aantal operatoren spaties tussen de elementen vereisen voor de juiste structuur. Dit is vooral van belang als u in uw operatoren waarden gebruikt in plaats van tijdelijke aanduidingen, bijvoorbeeld om een deling te maken 4 div 3 of a div b.