Elementen

Dit is een lijst met operatoren, functies, symbolen en opmaakmogelijkheden, die in de formule ingevoegd kunnen worden.

Enkele voorbeelden tonen u het bereik van de bewerkingen.

Het venster Selectie is verdeeld in twee delen. Klik op een van de symbolen aan de bovenkant van het venster om de overeenkomstige ondergeschikte symbolen in de onderste helft van het venster te zien.

U kunt dezelfde functies in submenu's bereiken via het contextmenu van het venster Opdrachten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Elementen


Unaire/Binaire operatoren

U kunt uit verschillende unaire en binaire operatoren kiezen om uw LibreOffice Math-formule op te bouwen Unair verwijst naar operatoren die effect hebben op één tijdelijke aanduiding. Binair verwijst naar operatoren die effect hebben op twee tijdelijke aanduidingen. In het onderste gedeelte van het paneel Elementen worden de individuele operatoren weergegeven. Het contextmenu van het venster Opdrachten bevat ook een lijst van deze operatoren, evenals aanvullende operatoren Als u een operator nodig hebt die niet in het paneel Elementen staat, gebruikt u het contextmenu of typt u de operator direct in het venster Opdrachten.

Relaties

U kunt uit verschillende relaties kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. De relatiefuncties worden in het onderste deel van het venster Elementen weergegeven. De lijst staat ook in het context-menu van het venster Opdrachten. Alle relaties die niet in het venster Elementen of in het contextmenu staan, kunnen handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Verzamelingsbewerkingen

Wijs verschillende verzamelingsoperatoren toe aan de tekens in uw LibreOffice Math-formule. De individuele operatoren worden weergegeven in het onderste gedeelte van het paneel Elementen. Roep het context-menu in het venster Opdrachten op om een identieke lijst van de individuele functies te zien. Elke operator, die niet in het paneel Elementen kan worden gevonden, moet handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten. U kunt ook andere delen van de formule direct invoeren, zelfs als er al symbolen voor bestaan.

Functies

Kies een functie in het onderste deel van het paneel Elementen. Deze functies staan ook vermeld in het context-menu van het venster Opdrachten Elke functie die niet in het paneel Elementen is opgenomen, moet handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Operatoren

U kunt uit verschillende operatoren kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. Alle beschikbare operatoren verschijnen in het onderste deel van het paneel Elementen. Ze worden ook opgesomd in het context-menu van het venster Opdrachten. Alle operatoren die niet in het paneel Elementen of in het contextmenu zijn opgenomen, moeten handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Attributen

U kunt kiezen uit verschillende attributen voor LibreOffice Math formules. Sommige attributen worden in het onderste deel van het paneel Elementen weergegeven. Deze attributen staan ook in het context-menu van het venster Opdrachten. Alle attributen die niet in het paneel Elementen of in het context-menu zijn opgenomen, moeten handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Haakjes

U kunt uit verschillende typen haakjes kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. Typen van haakjes worden in het onderste deel van het venster Elementen weergegeven. Deze haakjes staan ook in het context-menu van het venster Opdrachten. Alle haakjes die niet in het venster Elementen of in het context-menu zijn opgenomen, kunnen handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Opmaak

U kunt kiezen uit verschillende opties voor het opmaken van een LibreOffice Math-formule. De opties voor opmaak worden in het onderste deel van het paneel Elementen weergegeven. Deze opties staan ook vermeld in het context-menu van het venster Opdrachten.

Overige symbolen

Geeft allerlei wiskundige tekensweer.

Voorbeelden voor LibreOffice Math

Hieronder volgt een lijst met voorbeelden van formules in LibreOffice Math.

Verwijzingstabellen voor formules

Dit verwijzingsgedeelte bevat lijsten van veel operatoren, functies, symbolen en opmaakmogelijkheden die beschikbaar zijn in LibreOffice Math. Veel van de weergegeven opdrachten kunnen worden ingevoegd met behulp van de pictogrammen in het venster Elementen of het contextmenu van het venster Opdrachten.