Statusbalk

De statusbalk geeft informatie weer over uw document, inclusief het huidige geselecteerde object. U kunt dubbelklikken op enkele statusbalk-items om een gerelateerd dialoogvenster te openen.

Huidige grootte

Geeft informatie weer over de X/Y-positie van de cursor en de grootte van het geselecteerde object.

In- en uitzoomen

Specificeert de huidige zoomfactor van de paginaweergave.

Documentwijziging

Indien wijzigingen in het document nog niet opgeslagen zijn, wordt een "*" weergegeven in dit veld op de Statusbalk. Dit is ook het geval bij nieuwe, nog niet opgeslagen documenten.

Huidige dia/huidig niveau

Geeft het actuele dianummer weer gevolgd door het totale aantal dianummers.

Huidig pagina-opmaakprofiel

Toont het huidige pagina-opmaakprofiel. Dubbelklik om het opmaakprofiel te bewerken; rechtsklik om een ander opmaakprofiel te selecteren.