Invoegen

Dit menu bevat de opdrachten die worden gebruikt om nieuwe elementen in het document in te voegen, bijvoorbeeld afbeeldingen, objecten, speciale tekens en andere bestanden.

Dia dupliceren

Gebruik deze opdracht om een kopie van de huidige pagina te creëren. De op deze wijze gedupliceerde pagina wordt als een nieuwe pagina direct na het origineel ingevoegd.

Dia uitbreiden

Gebruik deze opdracht om een nieuwe dia te maken van alle overzichtspunten op het hoogste niveau (de tekst op het niveau onder titels in de overzichtsstructuur) in de geselecteerde dia. De overzichtstekst wordt de titel van de nieuwe dia. Overzichtspunten onder het hoogste niveau op de originele dia komen op de nieuwe dia één niveau hoger te staan.

Overzichtsdia

Gebruik deze opdracht om een nieuwe dia te maken met een lijst van de titels van de dia’s die volgen op de geselecteerde dia. De overzichtsdia wordt na de laatste dia ingevoegd.

Paginanummer

Hiermee wordt het dia- of paginanummer toegevoegd.

Datum en tijd

Hiermee worden de datum en tijd als een veld ingevoegd.

Velden

Hier vindt u een lijst met velden die u in uw dia kunt invoegen.

Notitie

Voegt een notitie in rond de geselecteerde tekst op de huidige cursorpositie.

Speciale tekens

Staat de gebruiker toe om karakters in te voegen vanuit de reeks symbolen van de geïstalleedre lettertypen.

Opmaakmarkering

Opent een submenu om speciale opmaakmarkeringen in te voegen, zoals harde spatie, zacht afbreekstreepje en optionele woordafbreking.

Hyperlink

Opent een dialoogvenster waarin u hyperlinks kunt maken en bewerken.

Geanimeerde afbeelding

Hiermee kunt u een aangepaste animatie op de huidige dia maken. U kunt alleen bestaande objecten gebruiken om een animatie te maken.

Tabel

Voegt een nieuwe tabel in op de huidige dia of pagina.

Media

Het submenu geeft toegang tot verschillen bronnen waar vanuit een afbeelding, audio of video ingevoegd kan worden,

Audio of Video

Voegt een film- of geluidsbestand in uw document in.

Object

Voegt een ingebed object in uw document in, zoals formules, 3D-modellen, grafieken en OLE-objecten.

Diagram

Voegt een diagram in.

Zwevend kader

Voegt een zwevend frame in het huidige document in. Zwevende frames worden in HTML-documenten gebruikt om de inhoud van een ander bestand weer te geven.

Bestand

Hiermee kunt u een bestand in de actieve dia invoegen. U kunt LibreOffice Draw- of Impress-bestanden invoegen, of tekst uit een HTML-document of een tekstbestand.

Koptekst en voettekst

Voegt tekst in tijdelijke aanduidingen boven en onder aan dia's en diamodellen toe of wijzigt tekst hiervan.