Animatie toepassen op diawissels

U kunt een speciaal effect toepassen dat wordt afgespeeld wanneer u een dia weergeeft.

Zo past u een overgangseffect op een dia toe

  1. Zorg dat de weergave Normaal actief is en selecteer de dia waaraan u het overgangseffect wilt toevoegen.

  2. Klik op Diawissel in het Taakvenster.

  3. Selecteer een diawissel in de lijst.

In het documentvenster wordt een voorbeeld van het overgangseffect weergegeven.

Notitiepictogram

In het Dia-paneel verschijnt het pictogram naast de voorbeelden van deze dia's, die een dia-overgang hebben. Wanneer u een presentatie geeft met de Presenter Console, toont het pictogram dat de volgende dia een dia-overgang heeft.


Zo past u hetzelfde overgangseffect op meerdere dia’s toe

  1. Ga naar de weergave Diasorteerder en selecteer de dia's waaraan u de overgangseffecten wilt toevoegen.

    Als u wilt, kunt u de werkbalk In- en uitzoomen gebruiken Pictogram om de vergroting van het beeld van de dia's te wijzigen.

  2. Klik op ‘Diawissel’ in het taakvenster.

  3. Selecteer een diawissel in de lijst.

Als u een voorbeeld van het overgangseffect voor een dia wilt bekijken, klikt u op het pictogrammetje onder de dia in het deelvenster Dia's.

Zo verwijdert u een overgangseffect

  1. Ga naar de weergave Diasorteerder en selecteer de dia's waaruit u de overgangseffecten wilt verwijderen.

  2. Kies Geen overgang in de keuzelijst in het Taakvenster.