Sneltoetsen voor LibreOffice Impress

Dit is een lijst met sneltoetsen voor LibreOffice Impress.

U kunt ook de algemene sneltoetsen in LibreOffice gebruiken.

Notitiepictogram

Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.


Functietoetsen voor LibreOffice Impress

Sneltoetsen

Effect

F2

Tekst bewerken.

F3

Groepering betreden.

+F3

Groepering verlaten.

Shift+F3

Dupliceren

F4

Positie en grootte

F5

Presentatie weergeven.

+Shift+F5

Navigator

F7

Spellingcontrole

+F7

Synoniemenlijst

F8

Punten bewerken.

+Shift+F8

Tekst aanpassen aan frame.

Opmaakprofielen


Sneltoetsen in presentaties

Sneltoetsen

Effect

Esc

Presentatie beëindigen.

Spatiebalk of rechterpijltoets of pijl omlaag of Page Down of Enter of Return of N

Speel het volgende effect af (indien aanwezig, anders naar volgende dia).

+PageDown

Ga naar de volgende dia zonder effecten af te spelen.

[cijfer] + Enter

Typ het nummer van een dia en druk op Enter om naar de dia te gaan.

Linkerpijltoets of pijl omhoog of Page Up of Backspace of P

Vorig effect nogmaals afspelen. Als deze dia geen eerder effect bevat, vorige dia weergeven.

+PageUp

Ga naar de vorige dia zonder effecten af te spelen.

Home

Naar de eerste dia van de presentatie gaan.

End

Naar de laatste dia van de presentatie gaan.

+ Pagina Omhoog

Naar de vorige dia gaan.

+ Pagina Omlaag

Naar de volgende dia gaan.

B of .

Toon zwart scherm tot de volgende toetsaanslag of muiswielactie.

W of ,

Toon wit scherm tot de volgende toetsaanslag of muiswielactie.


Sneltoetsen in de normale weergave

Sneltoetsen

Effect

Plustoets (+)

Inzoomen.

Mintoets (-)

Uitzoomen.

Maal(×) Toets (numeriek toetsenblok)

Pagina in venster passen.

Delen(÷) Toets (numeriek toetsenblok)

Inzoomen op huidige selectie.

Shift++G

Geselecteerde objecten groeperen.

Shift++A

Groepering van geselecteerde groep opheffen.

+ klik

Open een groepering zodat u de afzonderlijke objecten van de groepering kunt bewerken. Klik buiten de groepering om terug te gaan naar de normale weergave.

Shift++ K

Geselecteerde objecten combineren.

Shift++ K

Geselecteerd object splitsen. Deze combinatie werkt alleen voor een object dat is gemaakt door samenvoeging van twee of meer objecten.

+ toets +

Vooraan plaatsen.

Shift++ toets +

Naar voren brengen.

+ toets -

Naar achteren zetten.

Shift++ toets -

Achteraan plaatsen.


Sneltoetsen voor het wijzigen van tekst

Sneltoetsen

Effect

+Hyphen(-)

Zachte afbreekstreepjes; woordafbreking door u ingesteld.

+Shift+minus sign (-)

Niet-afbrekend streepje (wordt niet gebruikt voor woord-afbreking)

+Shift+Space

Vaste spatie. Vaste spatie Niet-afbrekende spaties worden niet gebruikt voor woordafbreking en worden niet uitgebreid als de tekst gerechtvaardigd is.

Shift+Enter

Regeleinde zonder alineawijziging

Pijl naar links

Verplaats cursor naar links

Shift+Arrow Left

Verplaats de cursor met de selectie naar links

+Arrow Left

Ga naar het begin van het woord

+Shift+Arrow Left

Woord voor woord naar links selecteren

Pijl naar rechts

Verplaats de cursor naar rechts

Shift+Arrow Right

Verplaats de cursor met selectie naar rechts

+Arrow Right

Ga naar het begin van het volgende woord

+Shift+Arrow Right

Woord voor woord selecteren naar rechts

Pijl omhoog

Verplaats de cursor één regel omhoog

Shift+Arrow Up

Regels omhoog selecteren

+Arrow Up

Verplaats cursor naar het begin van de vorige alinea

+Shift+Arrow Up

Selecteer tot aan het begin van de alinea. De volgende toetsaanslag breidt de selectie uit naar het begin van de vorige alinea

Pijl omlaag

Verplaats de cursor één regel omlaag

Shift+Arrow Down

Selecteer regels in naar beneden

+Arrow Down

Verplaat de cursor naar het einde van de alinea. De volgende toetsaanslag verplaatst de cursor naar het einde van de volgende alinea

Shift+Pijl omlaag

Selecteer tot aan het einde van de alinea. De volgende toetsaanslag breidt de selectie uit naar het einde van de volgende alinea

Ga naar het begin van de regel

Ga naar en selecteer tot aan het begin van een regel

Ga naar het einde van de regel

Ga naar en selecteer tot aan het einde van de regel

Ga naar het begin van het teksblok in de dia

Ga naar en selecteer tekst tot aan het begin van het tekstblok in de dia

Ga naar het eind van het tekstblok in de dia

Ga naar en selecteer tekst tot aan het eind van het tekstblok in de dia

Verwijder tekst tot aan het eind van het woord

+Backspace

Verwijder tekst tot aan het begin van het woord

In een lijst: verwijder een lege alinea vóór de huidige alinea

+Shift+Del

Verwijder tekst tot aan het einde van de zin

+Shift+Backspace

Verwijder tekst tot aan het begin van de zin


Sneltoetsen voor LibreOffice Impress

Sneltoetsen

Effect

Pijltoets

Verplaatst het geselecteerde object of de paginaweergave in de richting van de pijl.

+ pijltoets

Navigeren in de paginaweergave.

Shift + slepen

Beperkt verplaatsing van het geselecteerde object horizontaal of verticaal.

+ slepen(met de optie Copy when moving actief)

Houd ingedrukt en sleep een object om er een kopie van te maken.

-toets

Houd ingedrukt om objecten te tekenen of een ander formaat te geven door vanuit het midden van het object naar buiten te slepen.

-toets+klikken

Het object achter het geselecteerde object selecteren.

+Shift+klikken

Het object vóór het geselecteerde object selecteren.

Shift+klikken

Aangrenzende items of een tekstpassage selecteren. Klik aan het begin en vervolgens aan het eind van de te selecteren tekst, en houd bij de tweede klik Shift ingedrukt.

Shift+slepen (bij het aanpassen van de grootte)

Houd Shift tijdens het slepen ingedrukt om de grootte van een object te wijzigen met behoud van de verhoudingen.

Tab-toets

Objecten selecteren in de volgorde waarin ze zijn gemaakt.

Shift+Tab

Objecten in omgekeerde volgorde selecteren: van het laatst gemaakte naar het eerst gemaakte.

Esc-toets

Huidige modus afsluiten.

Enter

Een tijdelijke aanduiding in een nieuwe presentatie activeren (alleen als het frame is geselecteerd).

+Enter

Naar het volgende tekstobject op de dia gaan.

Als er geen tekstobjecten op de dia staan of als u het laatste tekstobject hebt bereikt, wordt een nieuwe dia ingevoegd na de huidige dia. De nieuwe dia heeft dezelfde lay-out als de huidige dia.

Volgende pagina

Schakelt over naar de vorige dia. Geen functie bij de eerste dia.

Vorige pagina

Schakelt over naar de volgende dia. Geen functie bij de laatste dia.


Navigeren met het toetsenbord in Diasorteerder

Sneltoetsen

Effect

Home/End

Stelt de focus in op de eerste/laatste dia.

Links/rechts pijltoetsen of pagina omhoog/omlaag

Stelt de focus in op de volgende/vorige dia.

Enter

Overschakelen naar de normale modus met de actieve dia.


Sneltoetsen gebruiken in LibreOffice Impress

Snelkoppelingen (LibreOffice-toegankelijkheid)