Alleen tekstgebied selecteren

Specificeert of een tekstframe geselecteerd wordt door op de tekst te klikken.

In het gebied van het tekstframe dat niet met tekst gevuld is, kan een object achter het tekstframe geselecteerd worden.

Pictogram

Alleen tekstbereik selecteren