Eerste niveau

Verbergt alle koppen van de dia's in de huidige presentatie, behalve de titels van de dia's. Verborgen koppen worden aangegeven met een zwarte lijn vóór de diatitel. Wilt u de koppen weergeven, dan klikt u op het pictogram Alle niveaus.

Pictogram

Eerste niveau