Invoegen

Pictogram

Invoegen

Open de werkbalk Invoegen, waarmee u objecten zoals diagrammen, werkbladen en afbeeldingen aan uw document kunt toevoegen.

Dia

Pictogram

Nieuwe Pagina/Dia

Zwevend kader

Voegt een zwevend frame in het huidige document in. Zwevende frames worden in HTML-documenten gebruikt om de inhoud van een ander bestand weer te geven.

Pictogram

Zwevend kader

Bestand

Hiermee kunt u een bestand in de actieve dia invoegen. U kunt LibreOffice Draw- of Impress-bestanden invoegen, of tekst uit een HTML-document of een tekstbestand.

Pictogram

Bestand

Werkblad

Voegt een nieuwe tabel in op de huidige dia of pagina.

Pictogram

Werkblad

Uit bestand

Voegt een afbeelding in het uidige document in .

Pictogram

Afbeelding

Audio of Video

Voegt een film- of geluidsbestand in uw document in.

Audio of video


Formule

Voegt een formule in het huidige document in.

Pictogram

Formule

Diagram

Pictogram

Diagram

OLE-object

Voegt een OLE-object in het huidige document in. Het OLE-object wordt als een koppeling of een ingesloten object ingevoegd.

Pictogram

OLE-object