Dia-ontwerp

Hiermee wordt het dialoogvenster Dia-ontwerp weergegeven waarin u een lay-out voor de huidige dia kunt selecteren. Alle objecten in het dia-ontwerp worden achter objecten in de huidige dia ingevoegd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Dia - Diamodel.


Dia-ontwerp

Toont de dia-ontwerpen die u op uw dia kunt toepassen. Selecteer een ontwerp en klik op OK om het op de huidige dia toe te passen.

Achtergrondpagina wisselen

Voegt de achtergrond van het geselecteerde dia-ontwerp toe aan alle dia's in uw document.

Niet-gebruikte achtergronden verwijderen

Markeer dit vakje om alle achtergrondpagina's en presentatie-opmaken die niet meer refereren aan uw document te verwijderen.

Laden

Geeft het dialoogvenster Dia-ontwerp laden weer, waarin u aanvullende dia-ontwerpen kunt selecteren.