Tabel

Voegt een nieuwe tabel in op de huidige dia of pagina.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Werkblad

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram

Werkblad