Diasorteerder

Geeft miniaturen van de dia's weer, zodat ze eenvoudig kunnen worden gerangschikt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Diasorteerder


De volgorde van dia’s wijzigen

Sneltoetsen gebruiken in LibreOffice Impress