Presentatie

Veelgebruikte opdrachten voor dia's.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Werkbalken - Presentatie


Dia

Dia-layout

Opent een submenu met dia-layouts.

Dia-ontwerp

Hiermee wordt het dialoogvenster Dia-ontwerp weergegeven waarin u een lay-out voor de huidige dia kunt selecteren. Alle objecten in het dia-ontwerp worden achter objecten in de huidige dia ingevoegd.

Dia dupliceren

Gebruik deze opdracht om een kopie van de huidige pagina te creëren. De op deze wijze gedupliceerde pagina wordt als een nieuwe pagina direct na het origineel ingevoegd.

Dia uitbreiden

Gebruik deze opdracht om een nieuwe dia te maken van alle overzichtspunten op het hoogste niveau (de tekst op het niveau onder titels in de overzichtsstructuur) in de geselecteerde dia. De overzichtstekst wordt de titel van de nieuwe dia. Overzichtspunten onder het hoogste niveau op de originele dia komen op de nieuwe dia één niveau hoger te staan.

Presentatie

Hiermee wordt de presentatie gestart.