Talen

Definieert de standaardtalen en enkele andere landinstellingen voor documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Taalinstellingen - Talen.


Waarschuwingspictogram

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Taal voor

Gebruikersinterface

Selecteer de taal die gebruikt wordt voor de gebruikersinterface, zoals voor menu's, dialoogvensters en Help-bestanden. U moet tenminste één extra taalpakket of een meertalige versie van LibreOffice geïnstalleerd hebben.

Het item "Standaard" selecteert de taal voor de gebruikersinterface voor het besturingssysteem. Als deze taal niet beschikbaar is in de installatie van LibreOffice, is de taal van de installatie van LibreOffice de standaardtaal.

Lokale instelling

Stelt de locale instelling in van de landinstelling. Dit heeft invloed op de instellingen voor nummering, valuta en maateenheden.

Het item "Standaard" selecteert de locale instelling die is geselecteerd voor het besturingssysteem.

Een verandering in dit veld is meteen van toepassing. Bepaalde indelingen die standaard waren opgemaakt, veranderen echter alleen als het document opnieuw wordt geladen.

Toets voor decimaal scheidingsteken - Zelfde als landinstelling

Specificeert hoe de decimale scheidingstoets, dit is "." op het numerieke toetsenblok en die is ingesteld in uw landinstellingen, moet worden toegepast als u op die toets drukt.

Als dit selectievakje ingeschakeld is, wordt het teken, dat achter 'Zelfde als landinstelling' wordt weergegeven, ingevoegd als u op de toets op het numerieke toetsenblok drukt. Is dat selectievakje niet ingeschakeld, dan wordt het teken, dat in uw stuurprogramma voor het toetsenbord is vermeld, ingevoegd.

Standaardvaluta

Stelt de standaard valuta in die wordt gebruikt voor de valuta-opmaak en de valutavelden. Als u de locale instelling wijzigt, verandert de standaard valuta automatisch.

Het standaarditem heeft betrekking op de valutanotatie die aan de geselecteerde landinstelling is toegewezen.

Een verandering in het veld Standaardvaluta wordt naar alle geopende documenten verstuurd en leidt tot overeenkomstige veranderingen in de dialoogvensters en pictogrammen die de valutanotatie in deze documenten regelen.

Datum aanvaardingspatronen

Geeft de datum-aanvaardingspatronen voor de huidige taalinstellingen. Calc-werkblad en Writer-tabelcel invoer moet overeenkomen met taalafhankelijke datum aanvaardingspatronen voordat deze wordt herkend als een geldige datum. Standaard taalafhankelijke datum-aanvaardingspatronen worden gegenereerd, maar het is mogelijk om er meer toe te voegen of aan te passen in dit invoervak.

In aanvulling op de, hier gedefinieerde, datum aanvaardingspatronen, accepteert elke taalinstelling, invoer in een ISO 8601 Y-M-D-patroon, en sinds LibreOffice 3.5 leidt dat ook tot het JJJJ-MM-DD formaat dat wordt toegepast.

Syntaxis: Y betekent jaar M betekent maand en D betekent dag, ongeacht de taalinstelling.

Standaardtalen voor documenten

Specificeert de talen voor spellingcontrole, thesaurus en woordafbreking.

De documenttaal selecteren

Waarschuwingspictogram

De spellingcontrole voor de geselecteerde taal werkt alleen als u de overeenkomstige taalmodule hebt geïnstalleerd. Voor een taalitem staat een vinkje als de spellingcontrole voor deze taal geactiveerd is.


Westers

Geeft de taal aan die wordt gebruikt voor de spellingcontrole in westers alfabet.

Aziatisch

Geeft de taal aan die wordt gebruikt voor de spellingcontrole in Aziatisch alfabet.

CTL

Hiermee geeft u de taal op voor de spellingscontrole van complexe tekst .

Alleen voor het huidige document

Geeft aan dat de instellingen voor standaardtalen alleen geldig zijn voor het huidige document.

Uitgebreide taalondersteuning

Toon UI-elementen voor Oost-Aziatische geschriften

Activeert ondersteuning van Aziatische talen. U kunt nu de bijbehorende Aziatische taalinstellingen wijzigen in LibreOffice

Als u in het Chinees, Japans of Koreaans wilt schrijven, kunt u de ondersteuning voor deze talen in de gebruikersinterface activeren.

Toon UI-elementen voor bi-directioneel schrijven

Activeert ondersteuning van Complexe tekst lay-out. U kunt nu de bijbehorende instellingen van complexe tekst lay-out wijzigen in LibreOffice.

Talen met complexe-tekstlayout

Negeer systeem invoertaal

Geeft aan of wijzigingen aan de systeem invoertaal/toetsenbord worden genegeerd. Indien genegeerd; wanneer nieuwe tekst wordt getypt, zal die tekst de taal van het document of de huidige paragraaf volgen en niet de huidige systeemtaal.

Waarschuwingspictogram

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.