Opmaakhulp

Defineert, in LibreOffice tekst- en HTML-documenten, de weergave voor bepaalde tekens en voor de Directcursor.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een tekstdocument, kies - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Opmaakhulp


Weergeven van

Definieert welke opmaakmarkeringen op het scherm zichtbaar zijn. Activeert het pictogram Opmaakmarkeringen op de werkbalk Standaard. Alle tekens die u geselecteerd heeft op het tabblad Opmaakhulp worden weergegeven.

Einde alinea

Geeft aan of de scheidingstekens van alinea's worden weergegeven. De alinea-scheidingstekens bevatten ook informatie over de alinea-opmaak.

Zachte afbreekstreepjes

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

Spaties

Geeft aan of elke spatie in de tekst als een punt wordt weergegeven.

Harde spaties

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

Tabs

Geeft aan dat tabstops worden weergegeven als kleine pijltjes.

Harde regeleinden

Hiermee worden alle regeleinden weergegeven die met de sneltoetsen Shift+Enter zijn ingevoegd. Deze regeleinden maken een nieuwe regel aan, maar starten geen nieuwe alinea.

Verborgen tekst

Toont tekst die de teken-opmaak "verborgen" hebben, als Beeld - Opmaakmarkeringen is ingeschakeld.

Velden: Verborgen tekst (niet voor HTML-documenten)

Geeft tekst weer dat is verborgen door Voorwaardelijke tekst of Verborgen Tekst-velden.

Velden: Verborgen alinea's (niet voor HTML-documenten)

Als u tekst hebt ingevoegd met het veld Verborgen alinea, geeft u hiermee aan of de verborgen alinea getoond moet worden. Deze optie heeft de dezelfde functie als de menukeuze is beschikbaar in open tekstdocumenten.

Directcursor (niet voor HTML-documenten)

Definieert alle eigenschappen van de directcursor.

Directcursor

Activeert de direct cursor. U kunt deze functie ook activeren door te klikken op het pictogram Toggle DirectCursor modus op de werkbalk of door het kiezen van de opdracht Bewerken - DirectCursor Modus in een tekstdocument.

Invoegen (niet voor HTML-document)

Definieert de invoegopties voor de directcursor. Als u op een willekeurige positie in uw document klikt, kan een nieuwe alinea precies op die positie worden geschreven of ingevoegd. De eigenschappen van deze alinea hangen af van de geselecteerde optie. U kunt de volgende opties selecteren:

Alinea-uitlijning

Stelt de alinea-uitlijning in wanneer de Directcursor wordt gebruikt. Afhankelijk van waar de muis wordt geklikt, wordt de alinea, links uitgelijnd, gecentreerd of rechts uitgelijnd, opgemaakt. De cursor vóór de muisklik toont door middel van een driehoek welke uitlijning is ingesteld.

Linkeralinearand

Als de Directcursor wordt gebruikt, wordt het linker alineastreepje ingesteld op de horizontale positie waar u de Directcursor klikt. De alinea wordt links uitgelijnd.

Tabs

Als de Directcursor wordt gebruikt, worden zoveel tabs als nodig toegevoegd in de nieuwe alinea, totdat de aangeklikte positie is bereikt.

Tabs en spaties

Als de Directcursor wordt gebruikt, worden een overeenkomstig aantal tabs en spaties ingevoegd in de nieuwe paragraaf, totdat de aangeklikte positie is bereikt.

Notitiepictogram

Alle invoegopties hebben alleen betrekking op de huidige alinea die met de directcursor is gemaakt.


Beveiligde delen - cursor inschakelen

Geeft aan dat u de cursor in een beveiligd gebied kunt plaatsen, maar er geen wijzigingen kunt aanbrengen.