HTML-compatibiliteit

Definieert de instellingen voor HTML-pagina's.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Laaden/Opslaan - HTML-compatibiliteit.


Tekengrootten

Gebruik de draaivakjes Grootte 1 tot en met Grootte 7 om de respectievelijke tekengrootten voor HTML-tags <font size=1> tot en met <font size=7> te definiëren.

Importeren

Definieert de instellingen voor het importeren van HTML-documenten.

Landinstelling Engels (VS) voor getallen gebruiken

Wanneer u getallen uit een HTML-pagina importeert, verschillen het decimale scheidingsteken en het scheidingsteken voor duizendtallen volgens de landinstelling van de HTML-pagina. Het klembord bevat echter geen informatie over de landinstelling. Zo betekenen de tekens 1.000 die van een Duitse webpagina gekopieerd zijn, hoogstwaarschijnlijk 'duizend', omdat de punt het scheidingsteken voor duizendtallen is in een Duitse landinstelling. Als dezelfde tekens van een Engelse webpagina gekopieerd zijn, staan ze voor het getal 1, zoals in "één punt nul nul nul".

Als deze optie niet geselecteerd is, worden getallen geïnterpreteerd volgens de instelling in Taalinstellingen - Taal voor - Landinstelling in het dialoogvenster Opties. Is deze optie wel geselecteerd, dan worden getallen volgens de landinstelling 'Engels (VS)' geïnterpreteerd.

Onbekende HTML-tags als velden importeren

Vink dit selectievakje aan als u wilt dat labels die niet worden herkend door LibreOffice worden ingevoerd als velden. Voor een openingslabel, zal een HTML_ON veld worden gemaakt met de waarde van de naam van de label. Voor een sluit label, zal een HTML_OFF worden gemaakt. Deze velden zullen worden omgevormd naar labels in de HTML export.

Lettertype-instellingen negeren

Schakel dit selectievakje in om alle lettertype-instellingen te negeren bij het importeren. De lettertypen die in de HTML pagina-opmaak werden gedefinieerd zullen worden gebruikt.

LibreOffice BASIC

Markeer dit selectievakje om de LibreOffice Basic-instructies ​​mee te nemen bij het exporteren naar HTML-indeling.

U moet deze optie activeren vóór u het LibreOffice BASIC-script maakt, aangezien het anders niet wordt ingevoegd. LibreOffice BASIC-scripts moeten zich in de koptekst van het HTML-document bevinden. Zodra u de macro in de LibreOffice BASIC-IDE hebt gemaakt, verschijnt het in de brontekst van het HTML-document in de koptekst.

Waarschuwing tonen

Als dit veld gemarkeerd is, wordt er bij het exporteren naar HTML een waarschuwing gegeven dat LibreOffice Basic-macro's verloren gaan.

Afdruklay-out

Als u dit vakje markeert, wordt de afdruklay-out van het huidige document (bijvoorbeeld, inhoudsopgave met betreffende paginanummers en voorlooppunten) ook geëxporteerd. Dit kan door LibreOffice, Mozilla Firefox en door MS Internet Explorer worden gelezen.

Notitiepictogram

Het HTML-filter ondersteunt CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2) voor het afdrukken van documenten. Deze mogelijkheden zijn alleen effectief als de export van de afdruklay-out is geactiveerd.


Locale afbeeldingen naar internet kopiëren

Markeer dit vakje om de ingebedde afbeeldingen automatisch te uploaden naar de internetserver bij het uploaden via FTP. Gebruik het dialoogvenster Opslaan als om het document op te slaan en voer een volledige FTP-URL als bestandsnaam voor het internet in.

Tekenset

Kies de juiste tekenset voor de export.

Waarschuwingspictogram

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.