Toepassingskleuren

Stelt de kleuren in voor de LibreOffice-gebruikersinterface. U kunt de huidige instellingen als kleurenschema opslaan en ze later laden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Toepassingskleuren.


Toegankelijkheid in LibreOffice

Kleurenschema

Sla kleurenschema's op en verwijder ze.

Schema

Selecteert het kleurenschema dat u wilt gebruiken.

Opslaan

Slaat de huidige instellingen als kleurenschema op, dat u later opnieuw kunt laden. De naam wordt aan het vak Schema toegevoegd.

Naam van kleurenschema

Voer een naam in voor het kleurenschema.

Verwijderen

Verwijdert het kleurenschema dat in het vak Schema weergegeven wordt. U kunt het standaardschema niet verwijderen.

Schema

Selecteer de kleuren voor de elementen van de gebruikersinterface.

Wilt u een kleur op een element van de gebruikersinterface toepassen, zorg er dan voor dat het vakje vóór de naam geselecteerd is. Hef de selectie van het vakje op om een element van de gebruikersinterface te verbergen.

Notitiepictogram

Bepaalde elementen van de gebruikersinterface kunnen niet verborgen worden.


Notitiepictogram

Wilt u de cursorzichtbaarheid verbeteren, dan wordt de achtergrondkleur van de toepassing automatisch naar 40% grijs veranderd als de gebruiker deze tussen 40% en 60% grijs instelt.


De kleureninstelling Automatisch wijzigt het element van de gebruikersinterface in de vooraf ingestelde kleur uit het kleurenschema.

De kleureninstellingen voor 'Bezochte koppelingen' en 'Niet bezochte koppelingen' zijn alleen van toepassing op documenten die gemaakt zijn nadat de instellingen zijn toegepast.