Beeld

Specificeert de weergave opties.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Beeld.


Gebruikersinterface

Pictogramgrootte werkbalken

Bepaalt de weergavegrootte van pictogrammen op werkbalken.

Pictogramgrootte Zijbalk

Specificeert de grootte van de pictogrammen op de Zijbalk.

Pictogramgrootte op de Notebookbalk

Specificeert de grootte van de pictogrammen op de Notebookbalk.

Pictogramstijl

Specificeert de pictogramstijl van pictogrammen op werkbalken en in dialoogvensters.

Muis

Plaatsing van de muis

Hier kunt u selecteren of en hoe de muisaanwijzer in nieuw geopende dialoogvensters wordt gepositioneerd.

Middelste muisknop

Hier definieert u de functie van de middelste muisknop.

  1. Automatisch scrollen - slepen met ingedrukte middelste muisknop verschuift de weergave.

  2. Inhoud klembord plakken - indrukken van de middelste muisknop voegt de inhoud van de 'klembordselectie' op de cursorpositie in.

Het selectieklembord staat los van het normale klembord dat u voor Bewerken - Kopiëren/Plakken/Invoegen of de respectieve snelkoppelingen op het toetsenbord gebruikt. Het klembord en selectieklembord kunnen tegelijk verschillende inhoud bevatten.

Klembord

Klembordselectie

Inhoud kopiëren

Bewerken - Kopiëren Ctrl+C.

Selecteer tekst, tabel, object.

Inhoud plakken

Bewerken - Plakken Ctrl+V plakt op de cursorpositie.

Wanneer u op de middelste muisknop klikt, wordt er op de positie van de muisaanwijzer geplakt.

Plakken in een ander document

Geen effect op de inhoud van het klembord.

De laatste selectie is de inhoud van het selectieklembord.


Uitvoer van afbeeldingen

Tippictogram

Druk op Shift+Ctrl+R om de weergave van het huidige document te herstellen of vernieuwen.


Hardwareversnelling gebruiken

Gaat rechtstreeks naar hardwarefuncties van de grafische weergave-adapter om de schermweergave te verbeteren. Hardwareversnelling wordt niet op alle besturingssystemen en platform distributies van LibreOffice ondersteund.

Anti-aliasing gebruiken

U kunt, als het ondersteund wordt, anti-aliasing voor afbeeldingen in- of uitschakelen. Met ingeschakelde anti-aliasing ziet de weergave van de meeste grafische objecten er vloeiender uit en met minder gebreken.

Gebruik OpenGl voor alle weergave

Gebruik de high performance Open Graphics Library (OpenGL) om alle visuele elementen van het programma weer te geven, inclusief vensters, menu's, werkbalken en pictogrammen. OpenGL gebruikt de grafische processor van de computer om de grafische weergave te versnellen. Deze keuze zal niet actief zijn als de processor op de zwarte lijst staat (zie hieronder).

OpenGL blacklist negeren.

Dwing het gebruik van OpenGL af, ook als de grafische processor op de zwarte lijst staat.

Menu

Pictogrammen in menu's

Geeft pictogrammen naast de overeenkomstige menuopties weer. Selecteer uit "Automatisch", "Verbergen" en "Weergeven". "Automatisch" geeft de pictogrammen overeenkomstig de systeeminstellingen en thema's weer.

Lettertypelijst

Voorbeeld van lettertypen weergeven

Toont de namen van beschikbare lettertypen in het overeenkomstige lettertype, zoals lettertypen in het vak Lettertype op de werkbalk Opmaak.