Selecteer een nieuwe kleur

Met LibreOffice kunt u aangepaste kleuren definiëren met behulp van een tweedimensionaal grafisch en een numeriek verloopdiagram van de optie Kies een kleur.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Tekstvak en vorm - Vlak, klik op de knop Kleur en klik dan op de knop Kiezen.

Pictogram

Druk op de knop Dialoogvenster kleur op het tabblad Belichting van het dialoogvenster 3D-weergave.


Dialoogvenster Kleur kiezen

Het dialoogvenster Een kleur kiezen bestaat uit 4 hoofdzones.

Klik in het grote kleurgebied aan de linkerkant om een nieuwe kleur te selecteren. Met dit selecteergebied kunt u twee componenten van de kleur wijzigen, zoals weergegeven in de kleurenmodellen RGB of HSB. Merk op dat dit de twee componenten zijn die niet geselecteerd zijn met de keuzeknoppen aan de rechterkant van het dialoogvenster.

In het rechter gedeelte van de onderste balk, ziet u de originele kleur van de hoofdtab Kleuren.

In het linker gedeelte van de onderste balk is het huidige resultaat van uw werk te zien in dit dialoogvenster.

Notitiepictogram

LibreOffice gebruikt voor afdrukken in kleur alleen het RGB-kleurenmodel. De CMYK-besturingselementen zijn alleen aanwezig om de invoer van kleurwaarden, met behulp van CMYK-notatie, gemakkelijker te maken.


RGB

Rood

Hiermee stelt u de rode component in op de verticale kleurregelaar en de groene en blauwe componenten in het tweedimensionale kleurkeuzeveld. Toegestane waarden zijn 0 tot 255.

Groen

Hiermee stelt u de groene component in op de verticale kleurenregelaar en de rode en blauwe componenten in het tweedimensionale kleurkeuzeveld. Toegestane waarden zijn 0 tot 255

Blauw

Hiermee stelt u de blauwe component in op de verticale kleurregelaar en de groene en rode componenten in het tweedimensionale kleurkeuzeveld. Toegestane waarden zijn 0 tot 255.

Hex #

Toont en stelt de kleurwaarde in het RGB-kleurenmodel in, uitgedrukt als een hexadecimaal getal

HSB

Tint

Hiermee stelt u de component Hue in op de verticale kleurregelaar en de Saturatie en Helderheid in het tweedimensionale kleurkeuzeveld. Toegestane waarden zijn 0 tot 359.

Verzadiging

Hiermee stelt u de component Saturatie in op de verticale kleurregelaar en de Hue en Helderheid in het tweedimensionale kleurkeuzeveld. Waarden worden in percentages uitgedrukt (0 tot 100).

Helderheid

Hiermee stelt u de component Helderheid in op de verticale kleurregelaar en de Hue en Saturatie in het tweedimensionale kleurkeuzeveld. Waarden worden in percentages uitgedrukt (0 tot 100).

CMYK

Cyaan

Stelt de kleurwaarde Cyaan in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt

Magenta

Stelt de kleurwaarde Magenta in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt.

Geel

Stelt de kleurwaarde Geel in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt.

Sleutel

Stelt de kleurwaarde Key (zwart) in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt.