Kleuren

Hiermee kunt u een kleur selecteren uit een kleurenpalet, een bestaande kleur bewerken of nieuwe kleuren definiëren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Tekstvak en vorm - Vlak - Kleur (tabblad)


Kleuren

Palet

Specificeert de naam van een geselecteerd palet. U kunt hier een ander palet selecteren.

Kleurenset

Bevat een lijst met beschikbare kleuren. Klik op de gewenste kleur in de lijst om deze te selecteren.

Recente kleuren

Geeft de laatste twaalf geselecteerde en toegepaste kleuren weer. Bij het selecteren van een nieuwe kleur wordt deze links van de lijst toegevoegd. Als de lijst vol is en een nieuwe kleur wordt geselecteerd, wordt de meest rechtse kleur verwijderd.

Toevoegen

Voegt de nieuwe kleur toe aan het palet Aangepast.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde kleur zonder bevestiging.

Notitiepictogram

U kunt alleen kleuren verwijderen uit het palet Aangepast.


Nieuw

Geeft een voorbeeld van de geselecteerde kleur uit het kleurpalet en de wijzigingen, die u heeft gemaakt met onderstaande controlevelden.

R

De kleurcode van de rode component van de kleur. Mogelijke waarden liggen tussen 0 en 255.

G

De kleurcode van de groene component van de kleur. Mogelijke waarden liggen tussen de 0 en 255.

B

De kleurcode van de blauwe component van de kleur. Mogelijke waarden liggen tussen 0 en 255.

Hex

De kleurcode van de kleur uitgedrukt als een hexadecimale waarde.

Kiezen

Met LibreOffice kunt u aangepaste kleuren definiëren met behulp van een tweedimensionaal grafisch en een numeriek verloopdiagram van de optie Kies een kleur.