Paden

Deze sectie bevat de standaardpaden naar belangrijke mappen in LibreOffice. Deze paden kunnen door de gebruiker gewijzigd worden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Paden.

Kies Extra- AutoTekst - Pad (knop).


Paden die door LibreOffice gebruikt worden

Wilt u een item in deze lijst wijzigen, dan klikt u op het item en vervolgens op Bewerken. U kunt ook op het item dubbelklikken.

Standaard

Met de knop Standaard kunt u de vooraf ingestelde paden voor alle geselecteerde items herstellen.

Bewerken

Klik om het dialoogvenster Pad selecteren of Paden bewerken weer te geven.

U kunt de volgorde van items wijzigen door op de werkbalk in de kolom Type te klikken. De kolombreedte kan gewijzigd worden door de scheidingslijn tussen kolommen met de muis te verplaatsen.

In de volgende lijst met paden, worden de paden voor de gedeelde mappen in de map waar LibreOffice is geïinstalleerd, niet weergegeven. De gebruikersgegevens voor elke gebruiker zijn opgeslagen in de {gebruiker} map, die zich in de gebruikersmap bevindt.

Type

Pad

Beschrijving

Mijn documenten

Standaarddocumentmap van uw systeem

U ziet deze map wanneer u het dialoogvenster Openen of Opslaan voor het eerst oproept.

AutoCorrectie

In deze map worden uw eigen AutoCorrectie-teksten opgeslagen.

AutoTekst

In deze map worden uw eigen AutoTeksten opgeslagen.

Galerij

Nieuwe thema's voor de Galerij worden in deze map opgeslagen.

Afbeeldingen

Deze map wordt weergegeven wanneer u het dialoogvenster voor het openen of opslaan van een afbeeldingsobject voor het eerst oproept.

Reservekopieën

Hier worden automatisch gemaakte reservekopieën van documenten opgeslagen.

Sjablonen

In deze map kunt u uw eigen sjablonen opslaan.

Tijdelijke bestanden

Hier worden de tijdelijke bestanden van LibreOffice geplaatst.

Rubricering

LibreOffice leest de TSCP BAF-policy uit dit bestand.