Algemeen

In de sectie Algemeen kunt u verscheidene standaardinstellingen voor het opslaan van documenten selecteren, evenals het standaard bestandstype.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Laden/Opslaan - Algemeen.


Waarschuwingspictogram

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Laden

Door gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden

Laadt de in een document opgeslagen gebruikergedefinieerde instellingen, die met het document werden opgeslagen.

Als het keuzevakje Door gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden niet is gemarkeerd, zijn de volgende eigen instellingen nog steeds van toepassing:

Sommige instellingen worden altijd geladen met een document of dit aankruisvakje nu wel of niet is gemarkeerd:

Door gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden

Indien ingeschakeld, worden de printerinstellingen samen met het document geladen. Dit kan nodig zijn als een document op niet-lokale printer afgedrukt moet worden, als u de printer niet handmatig wijzigt in het dialoogvenster Afdrukken. Indien uitgeschakeld, wordt uw standaardprinter gebruikt om dit document af te drukken. De huidige printerinstellingen zullen worden opgeslagen met het document ongeacht of deze optie is aangezet.

Opslaan

Documenten automatisch opslaan

Documenteigenschappen bewerken vóór opslaan

Als u dit aankruisvakje markeert zal het dialoogvenster Eigenschappen telkens verschijnen als u de opdracht Opslaan als selecteert.

Altijd een reservekopie maken

Slaat de vorige versie van een document op als een veiligheidskopie wanneer u een document opslaat. Elke keer als LibreOffice een veiligheidskopie maakt, wordt de vorige veiligheidskopie vervangen. De veiligheidskopie krijgt de extensie .BAK.

Kies - LibreOffice - Paden, en voer dan een nieuw pad in voor de reservekopie om de locatie van de reservekopie te wijzigen.

AutoHerstel-informatie opslaan elke

Specifieert dat LibreOffice de informatie opslaat die nodig is om alle open documenten na een crash te herstellen. U kan een tijdsinterval voor opslag opgeven.

Minuten

Definieer de tijdsinterval in minuten voor het automatisch opslaan van AutoHerstel-informatie.

Het document automatisch opslaan in

Geeft aan dat LibreOffice alle geopende documenten opslaat bij het automatisch opslaan van herstelgegevens. Gebruikt dezelfde tijdsinterval als AutoHerstel doet.

URL's relatief opslaan naar bestandssysteem

Hier kunt u de standaard selecteren voor relatieve adressering van URL's in het bestandssysteem en op het internet. Relatieve adressering is alleen mogelijk als het brondocument en het document waarnaar wordt verwezen zich beide op hetzelfde station bevinden.

Een relatief adres begint altijd vanuit de map waarin het huidige document zich bevindt. Daarentegen begint een absoluut adres altijd vanuit een basismap. In de volgende tabel wordt het verschil in syntaxis geïllustreerd tussen relatieve en absolute verwijzingen:

Voorbeelden

Bestandssysteem

Internet

relatief

../afbeeldingen/afb.jpg

../afbeeldingen/afb.jpg

absoluut

file:///c|/werk/afbeeldingen/afb.jpg

http://mijnserver.com/werk/afbeeldingen/afb.jpg


Waarschuwingspictogram

De Helptip geeft altijd een absoluut pad weer. Als een document echter is opgeslagen in HTML-opmaak, zal LibreOffice een relatief pad invoeren als het toepasselijke keuzevakje is geselecteerd.


Selecteer dit vak voor het relatief opslaan van URL's in het bestandssysteem.

URL's relatief opslaan naar internet

Selecteer dit vak voor relatief opslaan van URL's naar het internet.

Standaard bestandsformaat en ODF-instellingen

ODF-indeling versie

OpenOffice.org 3 en StarOffice 9 introduceren nieuwe mogelijkheden die moeten worden opgeslagen met de OpenDocument-opmaak (ODF) versie 1.2. De eerdere versies van OpenOffice.org 2 en StarOffice 8 ondersteunen de bestandsformaten ODF 1.0/1.1. Deze eerdere bestandsformaten kunnen niet alle nieuwe mogelijkheden van de nieuwe software opslaan.

Huidige LibreOffice-versies kunnen documenten in ODF-opmaak 1.0/1.1 and 1.2 openen.

Als u een document opslaat kunt u selecteren om het document op te slaan in de indeling ODF 1.2, ODF 1.2 (Extended) of in de eerdere indeling ODF 1.0/1.1.

Notitiepictogram

Momenteel maakt de indeling ODF 1.2 (Extended) het mogelijk dat bestanden van Draw en Impress notities bevatten. Deze notities kunnen worden ingevoegd met Invoegen - Notitie in de laatste softwareversie. De notities gaan verloren bij het laden van bestanden in eerdere versies van de software indien zij werden opgeslagen met de laatste versie van de software.


Sommige bedrijven of organisaties kunnen ODF-documenten in de ODF 1.0/1.1-opmaak verlangen. U kunt in de keuzelijst die opmaak kiezen om op te slaan. Deze oudere indeling kan niet alle nieuwe mogelijkheden opslaan, dus wordt, waar mogelijk, het nieuwe formaat ODF 1.2 (Extended) aanbevolen.

De ODF 1.2 uitgebreide modus (compat) is een meer achterwaarts compatibel ODF 1.2 uitgebreide modus. Het maakt gebruik van functies die zijn gedeprecieerd in ODF1.2 en/of het is 'bug-compatible' met oudere versies van OpenOffice.org. Het kan nuttig zijn, als u ODF-documenten moet uitwisselen met gebruikers, die gebruik maken van oudere pre-ODF1.2 of ODF1.2-only applicaties.

Waarschuwen wanneer niet in ODF- of standaardindeling wordt opgeslagen

U kunt een waarschuwing laten weergeven wanneer u een document opslaat in een andere indeling dan OpenDocument of een indeling die u niet als standaardindeling hebt ingesteld via Laden/Opslaan - Algemeen.

U kunt kiezen welk bestandsformaat als standaard moet worden toegepast bij het opslaan van documenten in verschillende documenttypen. Als u bijvoorbeeld uw documenten altijd uitwisselt met andere personen die Microsoft Office gebruiken, kunt u hier specificeren dat LibreOffice alleen de Microsoft Office-bestandsformaten als standaard gebruikt.

Documenttype

Selecteer het documenttype waarvoor u de standaard bestandsindeling wilt definiëren.

Altijd opslaan als

Specificeert dat documenten van het type dat aan de linkerkant geselecteerd is, altijd worden opgeslagen in deze bestandsindeling. U kunt een andere bestandsindeling selecteren voor het huidige document in het dialoogvenster Opslaan als.

Waarschuwingspictogram

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.