Gebruikersgegevens

Hier kunt u gebruikersgegevens invoeren of bewerken. Sommige gegevens kunnen bij het installeren van LibreOffice al ingevuld zijn door de gebruiken of de systeembeheerder.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Gebruikersgegevens.


Bijna alle gegevens kunnen door sjablonen en Assistenten in LibreOffice worden gebruikt. Bijvoorbeeld, de "Voornaam" en "Achternaam" in de gegevensvelden worden onder Bestand - Eigenschappen gebruikt om de auteur van een nieuw document te identificeren.

Sommige gebruikersgegevens worden automatisch in een interne woordenlijst opgeslagen zodat de spellingcontrole ze herkent. Als er typfouten worden gemaakt kan het programma correctiesuggesties geven. Wijzigingen in de gegevens worden pas effectief nadat LibreOffice is herstart.

Adres

Gebruik het veld Adres om uw persoonlijke gebruikersgegevens in te voeren en te bewerken.

Firma

In dit veld vult u de naam van uw bedrijf in.

Voornaam

Voer uw voornaam in.

Naam

Voer uw achternaam in.

Initialen

Voer uw initialen in.

Straat

In dit veld voert u uw straatnaam en huisnummer in.

Postcode

In dit veld voert u uw postcode in.

Plaats

Voer uw woonplaats in.

Land

Voer uw provincie in.

Titel

In dit veld voert u uw titel in.

Functie

Voer hier uw positie in het bedrijf in.

Tel. (Privé)

Voer hier uw privé telefoonnummer in.

Tel. (Zakelijk)

Voer hier uw zakelijk telefoonnummer in.

Fax

Voer hier uw faxnummer in.

E-mail

Voer uw e-mailadres in. Bijvoorbeeld: mijn.naam@mijn.provider.nl