Werkbalk Formulierontwerp

De werkbalk Formulierontwerp wordt zichtbaar zodra u een formulierobject selecteert bij het werken in de ontwerpmodus.

Selecteren

Pictogram

Dit pictogram schakelt de muisaanwijzer naar de selectiemodus over, of deactiveert deze modus. De selectiemodus wordt gebruikt om de besturingselementen van het huidige formulier te selecteren.

Ontwerpmodus aan/uit

De ontwerpmodus in- of uitschakelen. Deze functie gebruikt u om snel te schakelen tussen de ontwerpmodus en de gebruikersmodus. Schakel de ontwerpmodus in als u de besturingselementen wilt bewerken en schakel de ontwerpmodus uit als u de besturingselementen wilt gebruiken.

Pictogram

Ontwerpmodus aan/uit

Eigenschappen

Klik hier om een dialoogvenster te openen om de eigenschappen van het geselecteerde besturingselement te bewerken.

Pictogram

Besturingselement

Formulier

In dit dialoogvenster kunt u onder andere de gegevensbron en de gebeurtenissen voor het gehele formulier specificeren.

Pictogram

Formulier

Gegevens-Navigator

Specificeert de gegevensstructuur van het huidige XForms-document.

Formulier-navigator

De Formulier-navigator openen. In de Formulier-navigator worden alle formulieren en subformulieren van het huidige document weergegeven, samen met hun respectievelijke besturingselementen.

Pictogram

Formulier-navigator

Veld toevoegen

Opent een venster waarin u een databaseveld kunt selecteren om toe te voegen aan het formulier of rapport.

Pictogram

Veld toevoegen

Tabvolgorde

In het dialoogvenster Tabvolgorde kunt u de volgorde wijzigen waarin de focus op de besturingsvelden wordt geplaatst wanneer de gebruiker op de Tab-toets drukt.

Pictogram

Tabvolgorde

In ontwerpmodus openen

Kies deze opdracht om formulieren in ontwerpmodus te openen, zodat ze bewerkt kunnen worden.

Pictogram

In ontwerpmodus openen

Automatische focus besturingselement

Pictogram

Als Automatische focus besturingselement wordt geactiveerd, wordt het eerste besturingselement geselecteerd wanneer u het document opent. Als de knop niet geactiveerd is, wordt de tekst na het openen geselecteerd. De Tabvolgorde die u hebt gespecificeerd, bepaalt wat het eerste besturingselement is.

Positie en grootte

Hiermee kunt u het geselecteerde object roteren, verplaatsen, of schuintrekken, of de grootte ervan wijzigen.

Pictogram

Positie en grootte

Verankering wisselen

Hiermee kunt u tussen verankeringsopties schakelen.

Pictogram

Verankering wisselen

Vooraan

Plaatst het geselecteerde object boven in de stapelvolgorde, zodat het object zich vóór de andere objecten bevindt.

Pictogram

Vooraan

Achteraan

Plaatst het geselecteerde object achter in de stapelvolgorde, zodat het object zich achter de andere objecten bevindt.

Pictogram

Achteraan

Groeperen

Groepeert de geselecteerde objecten, zodat zij als één object kunnen worden verplaatst.

Pictogram

Groeperen

Groepering opheffen

Deelt de geselecteerde groepering in individuele objecten op.

Pictogram

Groepering opheffen

Groepering betreden

Opent de geselecteerde groepering, zodat u de individuele objecten kunt bewerken. Als de geselecteerde groepering een geneste groepering bevat, kunt u deze opdracht voor de subgroeperingen herhalen.

Pictogram

Groepering betreden

Groepering verlaten

Sluit de groepering af, zodat u de individuele objecten in de groepering niet meer kunt bewerken.

Pictogram

Groepering verlaten

Uitlijning

Wijzigt de uitlijning van geselecteerde objecten.

Pictogram

Uitlijning

Raster tonen

Geeft aan of het raster wordt getoond.

Pictogram

Raster tonen

Vangen aan raster

Als u dit pictogram activeert, kunt u de objecten alleen verplaatsen tussen de rasterpunten.

Pictogram

Vangen aan raster

Hulplijnen bij verplaatsen

Geeft aan of geleiders worden weergegeven tijdens het verplaatsen van een object.

Pictogram

Hulplijnen tijdens verplaatsen