Harde spaties, afbreekstreepjes en zachte afbreekstreepjes invoegen

Beveiligde spaties

Teneinde te voorkomen dat twee woorden door een regeleinde worden gescheiden, drukt u op de en de Shift-toets als u een spatie tussen de woorden typt.

Notitiepictogram

In Calc kunt u geen niet-afbrekende spaties invoegen.


Niet afbrekend streepje

Een niet-afbrekend streepje moet u bijvoorbeeld gebruiken bij een bedrijfsnaam zoals A-Z. U zou voorzeker niet wensen dat A- aan het einde van een regel en Z aan het begin van een nieuwe regel verschijnt. Houd de Shift- en de Ctrl-toets tegelijkertijd ingedrukt en druk dan op de toets met het minteken, om een niet-afbrekend streepje in te voegen.

Koppeltekens door streepjes vervangen

Om streepjes in te voeren, vindt u onder Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie de optie Streepjes vervangen. Deze optie vervangt één of twee afbreekstreepjes, onder bepaalde voorwaarde, door een n-streepje of een m-streepje (zie AutoCorrectie-opties).

Zie voor aanvullende vervangingen de vervangingstabel onder Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie - Vervangen. Hier kunt u, onder andere, een sneltoets automatisch door een streepje laten vervangen, zelfs in een ander lettertype.

Zacht afbreekstreepje

Om automatische woordafbreking te ondersteunen, door zelf een zacht afbreekstreepje in het woord te plaatsten, gebruik de toetsen +minteken. Het woord wordt op die positie afgebroken als het aan het einde van de regel staat, zelfs als automatische woordafbreking voor die alinea uitgeschakeld is.

Speciale tekens

Opmaakmarkering