Hyperlinks bewerken

Als u -klikt op een hyperlink in een Writer-document, opent uw webbrowser met het gevraagde webadres. Indien u geen muis gebruikt, plaats dan de cursor binnen de hyperlink en open het contextmenu met Shift+F10, en kies dan Hyperlink openen.

Verander de tekst van een hyperlink als volgt:

Als u de hyperlink verlaat door de cursor ergens anders te plaatsen, wordt alleen de zichtbare tekst gewijzigd.

Als u de hyperlink verlaat door een spatie direct na het laatste teken in te voeren, zal de AutoCorrectie - indien ingeschakeld - de URL gelijk maken aan de zichtbare tekst.

Verander de URL van een hyperlink als volgt:

Verander het attribuut van alle hyperlinks als volgt

  1. Open het venster Stijlen en opmaak

  2. Klik op het pictogram Tekenopmaakprofielen.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het tekenopmaakprofiel Internetkoppeling of Bezochte internetkoppeling en kies Wijzigen.

  4. Selecteer de nieuwe attributen in het dialoogvenster en klik op OK.

Bewerk een hyperlink-knop als volgt

Als de hyperlink een knop is, klik op de rand om deze te selecteren of druk op de -toets terwijl u klikt. Open het dialoogvenster Eigenschapen via het contextmenu. U kunt de labeltekst bewerken onder "Help-tekst," en het adres wijzigen in het veld URL.

Relatieve en absolute koppelingen