Werkbalken gebruiken

Met bepaalde werkbalkpictogrammen, zoals het pictogram Tekstkleur, kan een andere werkbalk worden geopend. Klik op de pijl naast het pictogram om een werkbalk met meer pictogrammen te openen.

U heeft nu een keuze: Ofwel u klikt op het pictogram dat u wilt activeren, of u klikt op de titelbalk en sleept de zwevende werkbalk weg van de werktuigbalk terwijl u de muisknop ingedrukt houdt.

Context van werkbalken

Sommige werkbalken worden automatisch geopend, afhankelijk van de context. Wanneer u bijvoorbeeld in een tabel in een tekstdocument klikt, wordt de werkbalk Tabel geopend. Wanneer u in een genummerde alinea klikt, wordt de werkbalk Nummering en opsommingstekens geopend.

Waarschuwingspictogram

Werkbalken worden standaard verborgen als de Notebookbalk actief is.


Zo sluit u de werkbalk tijdelijk:

Klik op het pictogram in de titelbalk of kies Werkbalk sluiten in het contextmenu. De werkbalk wordt automatisch opnieuw weergegeven wanneer de context weer actief wordt.

Zo sluit u de werkbalk definitief:

Kies Beeld - Werkbalken en klik op de naam van de werkbalk om het vinkje te verwijderen.

Een gesloten werkbalk weergeven

Zo verandert u een werkbalk in een zwevende werkbalk:

Zo zet u een zwevende werkbalk opnieuw vast:

Notitiepictogram

Het vastzetten van werkbalken en vensters door slepen en neerzetten is afhankelijk van de instellingen voor Vensterbeheer van uw systeem. U moet uw systeem de volledige vensterinhoud laten weergeven wanneer u een venster verplaatst, in plaats van alleen het buitenste frame.