De Filter-navigator gebruiken

Als u verschillende filtervoorwaarden wilt verbinden met Booleaans OF, klikt u op het pictogram Filternavigatie op de filterbalk. Het venster Filter-navigator verschijnt.

De filtervoorwaarden die zijn ingesteld, verschijnen in de Filter-navigator. Zodra er een filter is ingesteld, ziet u een leeg filteritem onder aan de Filter-navigator. U kunt dit item selecteren door op het woord 'Of' te klikken. Hebt u het lege filteritem geselecteerd, dan kunt u aanvullende filtervoorwaarden in het formulier invoeren. Deze voorwaarden worden via Booleaans OF aan de eerder gedefinieerde voorwaarden gekoppeld.

Het contextmenu kan voor elk item in de Filter-navigator worden opgeroepen. U kunt in dit gedeelte de filtervoorwaarden direct als tekst bewerken. Als u wilt controleren of een veld inhoud heeft, kunt u de filtervoorwaarden 'leeg' (SQL:"Is null") of 'niet leeg' (SQL: "Is not null") gebruiken. U kunt ook het contextmenu gebruiken om het item verwijderen.

U kunt filtervoorwaarden verplaatsen in de Filter-navigator met slepen en neerzetten, of door de toetsen +Alt+pijl omhoog of +Alt+pijl omlaag te gebruiken. Sleep ze met ingedrukte -toets om filtervoorwaarden te kopiëren.

U kunt tijdens het ontwerpen van uw formulier de eigenschap Filtervoorstel voor elk tekstvak op het tabblad Gegevens van het overeenkomstige dialoogvenster Eigenschappen instellen. Bij volgende zoekacties in de filtermodus kunt u een keuze uit alle informatie in deze velden maken. De veldinhoud kan dan gemakkelijk met behulp van de functie Woordinvulling worden geselecteerd. Vergeet echter niet dat deze functie een grotere hoeveelheid geheugen en tijd nodig heeft, in het bijzonder bij gebruik in grote databases; gebruik deze functie dus spaarzaam.

Zoeken in tabellen en formulierdocumenten