Foutenrapportagefunctie

Het Foutenrapport start automatisch als een crash van het programma optreedt.

Deze foutenrapportagefunctie verzamelt alle informatie die programmaontwikkelaars kan helpen de code te verbeteren, zodat deze fout mogelijk in latere versies verholpen kan worden. Help ons de software te verbeteren door het gegenereerde foutenrapport op te sturen.

De foutenrapportagefunctie starten

Het Foutenrapport zal automatisch starten bij de meeste programmacrashes.

Het rapport voltooien

In het hoofddialoogvenster van de foutenrapportagefunctie kunt u aanvullende informatie invoeren die ontwikkelaars kan helpen de fout op te sporen. Als de fout bijvoorbeeld alleen verschijnt nadat u de hardware- of softwareomgeving hebt gewijzigd of nadat u op een knop hebt geklikt, neemt u deze informatie op.

Het foutenrapport verzenden

In de foutenrapportagefunctie wordt het HTTP PUT/SOAP-protocol gebruikt voor het verzenden van de rapportgegevens. Indien gewenst kunt u beschrijvingen invoeren, zodat de ontwikkelaars meer informatie hebben over de context van de programmacrash. Klik vervolgens op de knop the Verzenden.

Waarschuwingspictogram

U ontvangt geen antwoord op uw foutenrapport. Als u ondersteuning nodig hebt, gaat u naar het supportforum op internet.


U kunt ervoor kiezen te reageren op vragen die ontwikkelaars mogelijk hebben over de gerapporteerde fout. Schakel het selectievakje in als via e-mail contact met u kan worden opgenomen, als aanvullende informatie vereist is. Standaard is dit selectievakje niet ingeschakeld en ontvangt u geen e-mails.

Welke gegevens worden verzonden?

Het foutenrapport bestaat uit verschillende bestanden. Het hoofdbestand bestaat uit informatie over het fouttype, de naam en de versie van het besturingssysteem, het geheugengebruik en de beschrijving die u hebt ingevoerd. Als u op de knop Rapport weergeven in het hoofddialoogvenster van de foutenrapportagefunctie klikt, kunt u de informatie bekijken die in het hoofdbestand wordt verzonden.

Daarnaast worden relevante geheugeninhoud en stacktraceringen verzameld met behulp van bepaalde standaardsysteemhulpprogramma's ('dbhhelp.dll' in Windows-systemen en 'pstack' in UNIX-systemen). Deze gegevens worden ook verzonden.