Documenten openen

Een bestaand document openen

  1. U kunt één van het volgende doen:

    Kies Bestand - Openen.

Kies Bestand – Extern bestand openen

Klik lang op het pictogram Openen op de werkbalk Standaard en selecteer Extern bestand openen onderaan de lijst.

  1. Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik op Openen.

Bestanden voor weergave beperken

Om de weergave van bestanden in hetdialoogvenster Openen te beperken tot een ​​bepaald type, selecteert u het desbetreffende Bestandstype uit de lijst. Selecteer Alle bestanden om alle bestanden weer te geven.

Cursorpositie

Over het algemeen worden alle documenten geopend met de cursor aan het begin van het document.

Er verschijnt een uitzondering als de auteur van een tekstdocument in Writer een document opslaat en opnieuw opent: De cursor zal op dezelfde positie staan als waar hij was op het moment dat het document werd opgeslagen. Dit werkt alleen als de naam van de auteur werd ingevoerd in - LibreOffice - Gebruikerssgegevens.

  1. Druk op Shift+F5 om de cursor op de laatst opgeslagen positie te zetten.

Een leeg document openen

Klik op het pictogram Nieuw op de werkbalk Standaard of kies Bestand - Nieuw. Dit opent een document van het gespecificeerde type.

Als u op de pijl naast het pictogram Nieuw klikt, wordt er een submenu geopend waarin u een ander documenttype kunt selecteren.

Dialoogvensters van bestandssysteem of dialoogvensters van LibreOffice

Op de meeste bestandssystemen kunt u kiezen om de dialoogvensters van het bestandssysteem of de dialoogvensters van LibreOffice te gebruiken.

De dialoogvensters van LibreOffice ondersteunen down- en uploaden van bestanden met behulp van veilige https-verbindingen.

Bestanden openen vanaf een webserver

U kunt ook een URL in het vak Bestandsnaam van het dialoogvenster Openen invoeren. De URL moet beginnen met file:/// of ftp:// of http://.

Als u het dialoogvenster van LibreOffice gebruikt, kunt u het voorvoegsel https:// voor een veilige verbinding gebruiken en kunt u een document opslaan op de webserver.