Database-overzicht

Werken met databases in LibreOffice

Gegevensbronweergave

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Aan de linkerzijde ziet u de Gegevensbronverkenner. Als u daar een tabel of query selecteert, ziet u de inhoud van die tabel of query aan de rechterkant. In de bovenmarge bevindt zich de werkbalk Tabelgegevens.

Gegevensbronnen

Adresboek als gegevensbron

Inhoud van gegevensbron weergeven

Menubalk van een databasebestand

Formulieren en rapporten

Nieuw formulierdocument maken, formulierbesturingselementen bewerken, Assistent Formulier

Het invoeren van gegevens versus het bewerken van formulieren

Assistent Rapport

Databaserapporten maken, gebruiken en bewerken

Query's

Een nieuwe query- of tabelweergave maken, querystructuur bewerken

Queryassistent

Records invoeren, bewerken en kopiëren

Tabellen

Nieuwe tabel maken, tabelstructuur bewerken, index, relaties

Tabelassistent

Records invoeren, bewerken en kopiëren