Met tabellen werken

Gegevens worden in tabellen opgeslagen. Voorbeeld: het systeemadresboek dat u gebruikt voor uw e-mailadressen, is een tabel van de adresboekdatabase. Elk adres is een gegevensrecord, die als een rij in die tabel wordt weergegeven. De gegevensrecords bestaan uit gegevensvelden, bijvoorbeeld de velden Voornaam, Achternaam en E-mail.

Een nieuwe tabel met behulp van de Tabelassistent maken

In LibreOffice kunt u een nieuwe tabel maken met behulp van de Tabelassistent:

  1. Open het databasebestand waar u de nieuwe tabel wilt maken.

  2. In het linkerdeelvenster van het databasevenster klikt u op het pictogram Tabellen.

  3. Klik op Tabel maken met Assistent.

Een nieuwe tabel in de ontwerpweergave maken

  1. Open het databasebestand waar u de nieuwe tabel wilt maken.

  2. In het linkerdeelvenster van het databasevenster klikt u op het pictogram Tabellen.

  3. Klik op Tabel maken in ontwerpweergave.

U ziet het venster Tabelontwerp.

Een nieuwe tabelweergave maken

Sommige databasetypen ondersteunen tabelweergaven. Een tabelweergave is een query die met de database wordt opgeslagen. Voor de meeste databasebewerkingen kan een weergave op dezelfde manier als een tabel gebruikt worden.

  1. Open het databasebestand waar u de nieuwe tabelweergave wilt maken.

  2. In het linkerdeelvenster van het databasevenster klikt u op het pictogram Tabellen.

  3. Klik op Weergave maken.

U ziet het venster Ontwerpweergave, dat vrijwel hetzelfde is als het venster Query-ontwerp.