Talen met complexe-tekstlayout

Momenteel biedt LibreOffice ondersteuning voor Hindi, Thai, Hebreeuws en Arabisch als CTL-talen.

Als u de tekstrichting instelt op Van rechts naar links, wordt de ingesloten Westerse tekst nog steeds van links naar rechts geschreven. De cursor reageert op de pijltoetsen: met de pijl naar rechts wordt de cursor naar het einde van de tekst verplaatst en met de pijl naar links wordt de cursor naar het begin van de tekst verplaatst.

U kunt de tekstrichting op de volgende manieren direct wijzigen:

Op pagina's, secties of frames met meerdere kolommen waarvoor de tekststroom van rechts naar links loopt, is de eerste kolom de rechterkolom en de laatste kolom de linkerkolom.

In LibreOffice Writer beschikt u met tekst die is opgemaakt in Thai over de volgende functies:

De documenttaal selecteren

- Taalinstellingen - Talen

- Taalinstellingen - Complexe tekst lay-out