De titel van een document veranderen

U kunt een titel voor uw document specificeren. Sommige hulpprogramma's voor bestandsbeheer kunnen de titels naast de bestandsnamen van uw document weergeven.

Zo kunt u de titel van het huidige document veranderen:

  1. Kies Bestand - Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen van van het bestand wordt geopend.

  2. Selecteer het tabblad Beschrijving.

  3. Voer nu in het veld Titel de titel in en klik op OK.