Werkbalken

In een databasebestandsvenster ziet u de volgende werkbalken.

Tabel

Databaseobject openen

Opent de geselecteerde tabel zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Opent de geselecteerde tabel zodat u de structuur kunt wijzigen.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde tabel.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van de geselecteerde tabel.

Query

Databaseobject openen

Opent de geselecteerde query zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Opent de geselecteerde query zodat u de structuur kunt wijzigen.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde query.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van de geselecteerde query.

Formulier

Databaseobject openen

Opent het geselecteerde formulier zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Opent het geselecteerde formulier zodat u de lay-out kunt wijzigen.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde formulier.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van het geselecteerde formulier.

Rapport

Databaseobject openen

Opent het geselecteerde rapport zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Opent het geselecteerde rapport zodat u de lay-out kunt wijzigen.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde rapport.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van het geselecteerde rapport.