Tabelassistent

Met behulp van de Tabelassistent kunt u een databasetabel maken.

Assistent Tabel - Velden selecteren

Selecteer velden uit de meegeleverde voorbeeldtabellen als basis voor uw eigen tabel.

Assistent Tabel - Typen en opmaak instellen

Specificeert de veldinformatie voor uw geselecteerde velden.

Tabelassistent - Primaire sleutel instellen

Specificeert een veld in de tabel dat als primaire sleutel gebruikt moet worden.

Tabelassistent - Tabel maken

Voer een naam voor de tabel in en specificeer of u de tabel wilt bewerken nadat de assistent voltooid is.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee (en hoger).

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Voltooien

Past alle wijzigingen toe en sluit de assistent.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Assistent Tabel - Velden selecteren