Sorteren en groeperen

In het dialoogvenster Sorteren en groeperen van Rapportontwerpkunt u de velden definiëren die in uw rapport gesorteerd moeten zijn en de velden die bij elkaar moeten worden gehouden om een groep te vormen. Als u uw rapport groepeert op een bepaald veld zullen alle records met dezelfde waarde van dat veld bijeen worden gehouden in één groep.

Het vak Groepen toont de velden in de volgorde van boven naar beneden. U kunt elk veld selecteren en dan klikken op de knoppen Naar boven of Naar beneden om dit veld in de lijst naar boven of beneden te verplaatsen.

Het sorteren en groeperen zal worden toegepast in de volgorde van de lijst van boven naar beneden.

Standaard wordt een nieuwe groep gemaakt bij elke gewijzigde waarde van een record in het geselecteerde veld. U kunt deze eigenschap wijzigen, afhankelijk van het type veld:

  1. Voor velden van het type Tekst kunt u Voorvoegseltekens selecteren en een n aantal tekens in het tekstvak eronder invoeren. De records die identiek zijn met de eerste n tekens zullen worden gegroepeerd.

  2. Voor velden van het type Datum/Tijd kunt u de records groeperen op hetzelfde jaar, kwartaal, maand, week, dag, uur of minuut. U kunt aanvullend een interval specificeren voor weken en uren: 2 weken groepeert gegevens in tweewekelijkse groepen, 12 uur groepeert gegevens in groepen van een halve dag.

  3. Voor velden van de types AutoNummering, Valuta of Getal specificeert u een interval.

Als u specificeert dat u bepaalde records bijeen wilt houden op dezelfde pagina heeft u drie keuzes:

  1. Nee - met paginabegrenzingen wordt geen rekening gehouden.

  2. Hele groep - drukt de groepkoptekst, detailsectie en groepvoettekst op dezelfde pagina af.

  3. Met eerste detail - drukt de groepkoptekst alleen op een pagina af als het eerste detailrecord ook op diezelfde pagina kan worden afgedrukt.