Queryassistent - Overzicht

Voer een naam voor de query in, en specificeer of u de query wilt weergeven of bewerken nadat de Assistent voltooid is.

Querynaam

Voer de naam in van de query.

Query weergeven

Selecteer deze optie om de query op te slaan en weer te geven.

Query wijzigen

Selecteer deze optie om de query op te slaan en te openen voor bewerking.

Overzicht

Geeft een overzicht van de query weer.

Queryassistent