Queryassistent - Aliassen

Wijst aliassen aan veldnamen toe. Aliassen zijn optioneel en zorgen voor gebruiksvriendelijkere namen, die in plaats van veldnamen weergegeven worden. Er kan bijvoorbeeld een alias gebruikt worden wanneer velden van verschillende tabellen dezelfde naam hebben.

Alias

Voer de alias voor de veldnaam in.

Queryassistent - Overzicht