Queryassistent - Groeperingscriteria

Specificeert de voorwaarden voor het groeperen van de query. De gegevensbron moet de SQL-instructie 'Group by clauses' ondersteunen om deze pagina van de Assistent te activeren.

Exacte overeenkomst

Selecteer deze optie om de query op alle voorwaarden te groeperen met behulp van een logisch EN.

Een van de volgende

Selecteer deze optie om de query op een willekeurige voorwaarde te groeperen met behulp van een logisch OF.

Veldnaam

Selecteer de veldnaam voor de groeperingsvoorwaarde.

Voorwaarde

Selecteer de voorwaarde voor de groepering.

Waarde

Voer de waarde voor de groeperingsvoorwaarde in.

Queryassistent - Aliassen