Queryassistent - Groeperen

Specificeert of de query gegroepeerd moet worden. De gegevensbron moet de SQL-instructie 'Group by clauses' ondersteunen om deze pagina van de Assistent te activeren.

Beschikbare velden

Somt de namen van de beschikbare velden in de geselecteerde tabel of query op. Klik om een veld te selecteren of gebruik de Shift- of -toets om meerdere velden te selecteren terwijl u klikt.

>

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

^

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar boven te verplaatsen.

v

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar beneden te verplaatsen.

Groeperen per

Geeft alle velden weer die gebruikt moeten worden om de query te groeperen.

Queryassistent - Groeperingscriteria