Querywizard - Detail of totalen

Specificeert of alle records van de query, of alleen de resultaten van de statistische functies weergegeven moeten worden.

Deze pagina wordt alleen weergegeven wanneer de query numerieke velden bevat die het gebruik van statistische functies toestaan.

Gedetailleerde query

Selecteer deze optie om alle records van de query weer te geven.

Totalenquery

Selecteer deze optie om alleen resultaten van statistische functies weer te geven.

Selecteer de statistische functie en de veldnaam van het numerieke veld in de keuzelijst. U kunt zoveel statistische functies invoeren als u wilt, één per regel.

Statistische functies

Selecteer de statistische functie.

Veldnaam

Selecteer de naam van het numerieke veld.

+

Voegt een nieuwe regel toe.

-

Verwijdert de laatste regel.

Queryassistent - Groepering