Beeld

Het menu Beeld van een databasevenster.

Databaseobjecten

Opent een submenu.

Formulieren

Selecteert de formuliercontainer en toont alle formulieren in de detailweergave.

Rapporten

Selecteert de rapportcontainer en toont alle rapporten in de detailweergave.

Query's

Selecteert de querycontainer en toont alle query's in de detailweergave.

Tabellen

Selecteert de tabelcontainer en toont alle tabellen in de detailweergave.

Sorteren

Opent een submenu.

Oplopend

Sorteert de items oplopend in de detailweergave.

Aflopend

Sorteert de items aflopend in de detailweergave.

Voorbeeld

Opent een submenu.

Geen

Schakelt de voorbeeldweergave in het databasevenster uit.

Documentinformatie

Het voorbeeldvenster toont de documentinformatie van een formulier of rapport.

Document

De voorbeeldweergave toont het document van een formulier of rapport.

Tabellen vernieuwen

Vernieuwt de tabellen.