Extra

Het menu Extra van een databasevenster.

Relaties

Opent de weergave Relatie-ontwerp en controleert of de databaseverbinding relaties ondersteunt.

Gebruikersbeheer

Opent het dialoogvenster Gebruikersbeheer als de database deze functie ondersteunt.

Tabelfilter

Opent het dialoogvenster Tabelfilter waarin u kunt opgeven welke tabellen van de database weergegeven of verborgen moeten worden.

Selecteer in de lijst Filter de tabellen die u wilt filteren.

Als u de bovenste tabel in een hiërarchie selecteert, worden alle tabellen in de hiërarchie geselecteerd.

Als u een tabel op een lager niveau in de hiërarchie selecteert, worden de tabellen erboven niet geselecteerd.

SQL

Opent het SQL-dialoogvenster waar u SQL-instructies kunt invoeren.